Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Zasedala Mezinárodní komise FAI

pro všeobecné letectví


Ve dnech 7. až 10. listopadu 2019 proběhlo v Billundu výroční plenární zasedání Mezinárodní komise pro všeobecné letectví Mezinárodní letecké federace (GAC FAI). Za Českou republiku se jednání zúčastnili Jiří Dodal, delegát, V-P GAC FAI a člen S-C pro přesné létání a Miloš Fiala, alternativní delegát a člen S-C pro leteckou rally.

Plenárního zasedání se zúčastnili zástupci 22 členských států FAI. Při zahájení jednání uctili minutou ticha památku za zesnulého Michala ŠEBKA, který byl ředitelem ME v letecké rally 1996 ve Vrchlabí, ME v přesném létání 1999 v Mostě, členem Jury na MS v letecké rally 1997 v Antalyi a dlouholetým reprezentantem ČR v přesném létání.

Jiří Dodal přednesl zprávu předsedy Mezinárodní Jury z mistrovství světa v přesném létání, které proběhlo v roce 2019, své zprávy podali také ředitel a hlavní rozhodčí této soutěže. Další zprávy přednesli předsedové jednotlivých sub-komisí GAC FAI. Jiří Dodal z titulu své funkce V-P komise a pokladníka přednesl finanční zprávy za rok 2018 a 2019 a návrh rozpočtu komise na rok 2020. Obě zprávy i návrh rozpočtu byly bez připomínek jednomyslně schváleny. Jiří Dodal po prezentaci svých finančních zpráv a rozpočtu informoval delegáty, že pro příští volební období nehodlá dále kandidovat na funkci VP-GAC FAI a pokladníka. Prezident GAC FAI poděkoval Jiřímu Dodalovi za desetiletou vynikající práci a vyslovil přesvědčení, že bude pokračovat dále ve funkci delegáta, mezinárodního rozhodčího a člena Mezinárodní Jury, což bylo oceněno dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

Plenární zasedání schválilo navržené změny pravidel soutěží v přesném létání, letecké rally a ANR pro příští rok. Byly schváleny „Místní propozice MS v letecké rally 2020“, přednesené delegátem Jihoafrické republiky. Pořadatelem MS je Aeroklub Stellenbosch.

Plenární zasedání vzalo na vědomí návrhy na pořádání MS v dalších létech:

MS v rally 2020 – Jihoafrická republika

MS v přesném létání 2021 – Francie

MS v rally 2022 – Francie

MS v přesném létání 2023 – Česká republika (předěžně)

MS v rally 2024 – Itálie

Předsedou GAC FAI pro období 2019/2020 byl znovu zvolen Rodney Blois z Velké Británie, vice-prezidenty Hans Schwebel z Jihoafrické republiky (tajemník) a Ralf Grünwald z Německa (pokladník).

Oba zástupci AeČR byli zvoleni jako členové sub-komisí pro přesné létání (Jiří Dodal), resp. leteckou rally (Miloš Fiala).

Příští plenární zasedání GAC FAI se uskuteční v listopadu 2020 v jihoafrickém Stellenboschi.

Text: Aeroklub České republiky

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.