MENU

Během výcviku S.E.R.E. se vojáci učí,

jak přežít v nouzi na nepřátelském území


U 26. pluku velení, řízení a průzkumu v minulých dnech probíhal výcvik S.E.R.E., během kterého si vojáci osvojují postupy a techniky, aby v případě zajetí, oddělení od jednotky či osamoceném působení na území nepřítele dokázali nejen přežít, ale také se aktivně podíleli na své záchraně.

Speciální přípravu, původně určenou výhradně pro letecký personál a speciální síly, musí absolvovat každý voják před výjezdem do zahraniční operace.

Název S.E.R.E. je zkratka anglických slov Survival, Evasion, Resistance a Extraction, které se dají do češtiny přeložit jako přežití, vyhnutí se zajetí, odolávání nátlaku, záchrana a návrat odloučené osoby. Výcviku S.E.R.E. předchází kurz přežití v tísni (letní a zimní forma), proto je praktická část převážně o opakování již dříve nabytých zkušeností – budování přístřešků, maskování, rozdělávání ohně pomocí nejrůznějších technik a materiálů, příprava stravy a orientace v mapě. Vojáci v rámci kurzu také studují zásady záchrany osob (Personnel Recovery) a nacvičují situace, kdy je vyzvedává záchranný tým.

Kurzy S.E.R.E. probíhají pod vedením kvalifikovaného instruktora, jenž u 26. pluku působí od začátku roku 2021. Do dnešního dne se uskutečnily čtyři kurzy s celkovou účastí 19 vojáků. Vojáci na závěr každého z kurzů museli dokázat, že jsou schopni přežít v nouzi na nepřátelském území. Čekaly na ně úkoly jako stavba provizorního přístřešku za splnění stanovených kritérií v časovém limitu 20 minut a přivedení 3 dcl vody do varu v časovém limitu 30 minut. V oblasti topografie si museli poradit s určením souřadnic vlastního stanoviště, určením azimutu a vzdálenosti na vybraný bod nebo se zakódováním souřadnic pomocí SARNEG (Search And Rescue Numeric Encryption Grid). V neposlední řadě museli také prokázat své znalosti v písemném testu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Lucie Machorková, 26. pvrp
Foto: autorka a nrtm. Roman Bolehovský, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.