Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Minister Naď sa poďakoval vojakom v Rožňave

za nasadenie počas pandémie


V priestoroch kasární Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a Raketometného oddielu v Rožňave sa uskutočnilo stretnutie ministra obrany SR Jaroslava Naďa, ktorý sa spolu s poslancom NR SR Vladimírom Zajačikom a prednostom OÚ v Rožňave Jaroslavom Šípom poďakovali vojakom za nasadenie počas pandémie Covid-19.

Šéf rezortu obrany sa zároveň zaujímal o aktuálne potreby vojakov, stav techniky a infraštruktúry, ako aj o skúsenosti a poznatky, ktoré profesionálni vojaci nadobudli počas plnenia úloh v boji proti šíreniu Covid-19.

„V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým príslušníkom oboch útvarov v Rožňave, ktorí sa popri svojich kolegoch z ďalších útvarov v uplynulom období podieľali na plnení veľmi dôležitých úloh domáceho krízového manažmentu – v prospech ochrany zdravia a života našich občanov. Aj Vaše úsilie a odhodlanie mohli občania našej krajiny vidieť denno-denne, počas celého obdobia pandémie. Aj preto je nevyhnutné investovať do techniky aj infraštruktúry v Rožňave, pričom môžem s radosťou potvrdiť, že výrazné investičné projekty sa už rozbehli a finančné prostriedky, ktoré tu preinvestujeme tento a budúci rok budú v miliónoch eur. Na rozdiel od prázdnych sľubov v minulosti, vojaci môžu vidieť reálne zmeny v prostredí, kde pracujú a v technike, ktorú potrebujú,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Nasadenie a pomoc rožňavských vojakov ocenil aj riaditeľ miestnej nemocnice Dušan Suchý. Vojaci boli v tamojšej nemocnici nasadení denne, aby odľahčili zdravotnícky personál. Minister zároveň hovoril s regionálnym hygienikom Jozefom Vargom o aktuálnom stave chorobnosti v regióne a formách pomoci v prípade nepriaznivého vývoja, pričom výrazne ocenil očkovací projekt RÚVZ Rožňava, ktorý spoločne s Okresným úradom v Rožňave realizujú priamo v mestách a obciach okresu.

Prápor RCHBO v Rožňave môže svoje sily a prostriedky nasadzovať na podporu vojenských operácií, pri poskytovaní vojenskej asistencie orgánom Ministerstva vnútra SR a civilným orgánom v súvislosti s elimináciou hrozieb chemického, biologického a jadrového terorizmu, ako aj pri riešení ekologických havárií a prírodných katastrof. Medzi základné úlohy tohto útvaru patrí napríklad aj dekontaminácia techniky, objektov a materiálu, dekontaminácia interiérov techniky a budov, a tiež osôb.

Raketometný oddiel je taktickou zložkou pozemných síl. Jeho poslaním je ochrana životných záujmov štátu a jeho deklarovaných spojencov proti všetkým vojenským a nevojenským ohrozeniam. Sily a prostriedky je pripravený nasadiť na území SR na plnenie úloh národnej obrany v súlade s plánom použitia OS SR, a tiež v rámci medzinárodného krízového manažmentu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.