MENU

Spolupráca V4 v oblasti obrany a bezpečnosti

sa rozšíri o strategickú komunikáciu


Vyšehradská skupina má potenciál a tiež záujem rozširovať spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. Okrem prípravy spoločnej bojovej skupiny, perspektív spoločného obstarávania, či koordinácie postojov v transatlantických štruktúrach chce prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti strategickej komunikácie. Po rokovaní ministrov obrany V4 v priestoroch Mnohonárodného divízneho veliteľstva – severovýchod v Poľskom Elblagu o tom informoval minister obrany SR Jaroslav Naď.

„Vyšehradská štvorka je pre nás skupinou najbližších krajín. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, ale vždy sa snažíme hľadať oblasti spolupráce, v ktorých má spoločný postup V4 zmysel a prínos pre všetkých. Aj dnes sme opäť potvrdili, že predovšetkým spoločné cvičenia sú najvhodnejšou platformou na zlepšovanie schopností našich ozbrojených síl spoločne operačne pôsobiť. S radosťou som informoval o priebehu cvičenia Slovak Shield, ktoré sa v týchto dňoch koná na Slovensku. Aj keď skúsenosti nám ukazujú, že hľadanie spoločných projektov vyzbrojovania krajín V4 je náročné, budeme aj ďalej skúšať identifikovať projekty, ktoré nám môžu priniesť aj ekonomickú úsporu,“ povedal šéf slovenského rezortu obrany.

Minister Naď zároveň priblížil perspektívu budúcej spolupráce. „Účasť v bojovej skupine V4 Európskej únie a jej príprava k prvému polroku 2023 ostáva jednou z našich priorít – ide totiž o vlajkovú loď tejto regionálnej spolupráce. Okrem toho je skvelým výsledkom aj spoločný projekt Vyšehradskej skupiny na obstaranie munície. Cieľom do budúcnosti je tiež prostredníctvom viacerých takýchto projektov posilniť spoluprácu medzi našimi podnikmi obranného priemyslu,“ priblížil.

Ministri využili rokovanie aj na koordináciu postojov k aktuálnym témam Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Slovensko má podľa ministra záujem na napĺňaní priorít aj v rámci iniciatívy NATO 2030, najmä posilnení obrannej dimenzie, dôraze na politiku rozširovania, vzťahu s EÚ, či väčšej miere pozornosti venovanej novým technológiám.

Diskusia o Európskej únii sa sústredila na Strategický kompas. V tejto súvislosti minister J. Naď pripomenul potrebu nastavenia realistických cieľov a očakávanie, že Strategický kompas umožní optimálne a koherentné využitie všetkých príslušných nástrojov a iniciatív vonkajšej a vnútornej politiky EÚ. Dôležitým aspektom by podľa neho mala byť aj podpora EÚ na globálnej úrovni – v úzkej spolupráci s partnermi, medzinárodnými organizáciami a tiež rovnako zmýšľajúcimi tretími krajinami.

V rámci dnešného, v poradí druhého stretnutia ministrov obrany členských krajín Vyšehradskej skupiny počas poľského predsedníctva došlo tiež k formálnemu odovzdaniu predsedníctva V4 Maďarsku. Minister obrany J. Naď v tejto súvislosti vyjadril maďarskému ministrovi obrany Tiborovi Benkővi svoju plnú podporu vo všetkých aktivitách a iniciatívach, pričom osobitne ocenil zámer nadviazať na úspechy poľského predsedníctva a cieľ – dosiahnuť pokrok v oblastiach spolupráce identifikovaných v Akčnom pláne V4 pre dlhodobý rozvoj obrannej spolupráce.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Súvisiaci článok:
Státy V4 chtějí dále rozvíjet spolupráci

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.