MENU

Plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám

predstavuje míľnik pre budovanie odolnosti štátu


Dnes sa uskutočnilo rokovanie štátnych tajomníkov a vedúcich predstaviteľov bezpečnostných a ústavných orgánov zastupujúcich celkovo 16 inštitúcií. Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie návrhu Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám, ktorý bol, na základe záväzkov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024, pripravený pod koordinačnou záštitou Ministerstva obrany SR.

Pracovné rokovanie inicioval štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer s cieľom doladenia obsahových kontúr dokumentu a dohodnutia ďalšieho postupu v napĺňaní ambícii pomenovaných v dokumente. Nosnými bodmi akčného plánu sú investície do ľudských zdrojov, softwarových nástrojov boja proti dezinformáciám, vykonanie auditu odolnosti štátu voči hybridným hrozbám, posilnenie strategickej komunikácie štátu, budovanie odolnosti obyvateľstva, ako aj ochrana volebných procesov a adresovanie problematiky cudzieho vplyvu v SR.  

„Pred vyše rokom sme odštartovali proces prípravy tohto dokumentu a dnes vidíme, že potreba jeho presadenia a naplnenia je úplne evidentná. Zmena bezpečnostného prostredia je trvalou výzvou a vyžaduje si čo najintenzívnejšiu mieru medzirezortnej spolupráce s výrazným zapojením mimovládnej, súkromnej a akademickej sféry – t.j. uplatnenie celospoločenského prístupu. Pevne verím, že dnešné stretnutie predstavuje ďalší pozitívny míľnik pre budovanie pripravenosti štátu reagovať na širokú škálu hybridných výziev. Najbližšie týždne môžu priniesť výrazný progres v presadení našich spoločných cieľov v tejto oblasti,“ povedal štátny tajomník.

Štátni tajomníci sa dnes dohodli na ďalšom postupe pri finalizácii textového znenia akčného plánu a načrtli „cestovnú mapu“ pre schvaľovanie dokumentu po medzirezortnom pripomienkovom konaní v Bezpečnostnej rade SR a na úrovni vlády SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.