MENU

Hasičská jednotka krídla cvičila na Lysej

Dňa 22. júna 2021 vykonali príslušníci Vojenskej hasičskej jednotky (VHJ) Prešov súčinnostné cvičenie s Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) na tému: „Záchrana osôb zo sedačkovej lanovky“. Výcvik prebiehal pod vedením majora Kamila Šoltýsa od HaZZ.

Cieľom cvičenia bol nácvik záchrany osôb zo sedačkovej lanovky v prípade poruchy alebo havárie. V rámci zásahu bolo potrebné vykonať prieskum zameraný na zaistenie miesta nehody. Následne určiť počet zasahujúcich záchranárov, vyhľadanie zranených osôb a ich okamžitú evakuáciu. Záchranár sa musel zlaniť pomocou zlaňovacieho zariadenia k cestujúcim a postupne ich spúšťať pomocou evakuačnej šatky. Celý zásah prebiehal vo výške 14 m nad zemou, preto boli záchranári nútení spoliehať sa jeden na druhého. Pre lepšie upevnenie spomínaných zručností si cvičiaci zopakovali zásah niekoľkokrát.

Príslušníci Vojenskej hasičskej jednotky Prešov sú pravidelne preskúšavaní z praktických činností spojených nielen s hasením požiarov, záchrany ľudských životov, či minimalizáciou škôd na majetku občanov a dopadov na životné prostredie pri vzniku mimoriadnej udalosti. Vďaka cvičeniu predmetného charakteru sa mohli profesionálni vojaci zdokonaliť v rozhodovacích i manuálnych činnostiach pri zásahu, kedy často krát o záchrane života rozhodujú sekundy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Ján Čontofalský
Foto: Vrtuľníkové krídlo Jána Ambruša Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.