MENU

Výcvik v prekonávaní vodných prekážok

Napriek pandémii Covid-19 sa podarilo naplánovať a zorganizovať v termíne 14.a ž 18. júna 2021 v Martine výcvik tankových jednotiek na špeciálnom metodickom cvičisku brodenia tankov MCBT vo VÚ 1037 za riadenia veliteľa 1. tankovej roty nadporučíka Rastislava Bodnára.

Cieľom zamestnania bolo zdokonaliť posádky tankov pri prekonávaní vodných prekážok brodením a jazdou tanku pod vodou s použitím záchranného prístroja ZP-10. Samotnému praktickému výcviku v Martine predchádzal výcvik so ZP-10 na domovskom útvare na témy zloženie dýchacieho prístroja, jeho kontrola a príprava na použitie, zisťovanie a odstraňovanie jednoduchých porúch, praktický výcvik s použitím záchranného prístroja na suchu mimo tanku a v neposlednom rade aj zamestnanie na tému fyzikálne a psychologické zásady a osobitosti práce posádky tanku so záchranným prístrojom na suchu a pod vodou za riadenia vojenského lekára. Po úspešnom absolvovaní teoretickej prípravy sa posádky tankov presunuli do MCBT a vykonávali praktický výcvik pod vodou a vo vodnom trenažéri v podobe makety tanku.

Tento rok sa zamestnanie konalo za dodržania protiepidemiologických podmienok spôsobenými opatreniami súvisiacimi s pandémiou Covid-19. Riadiaci zamestnania nadporučík Rastislav Bodnár konštatoval, že cieľ zamestnania bol splnený a všetci profesionálny vojaci, ktorý prešli jednotlivými cvičeniami na metodickom cvičisku brodenia tankov sú pripravený k plneniu úloh súvisiacich s prekonávaním vodných prekážok počas cvičenia plavieb a brodov v mesiaci september 2021 v CV Lešť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Dávid Koma /r
Foto: Tankový prápor 2. mechanizovanej brigády Trebišov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.