MENU

Tobruq Legacy 2017 – prechod do novej éry

V sobotu 22. júla 2017 bolo vykonaním DV dňa na leteckej základni v Rumunsku ukončené najväčšie medzinárodné cvičenie NATO so zameraním na pozemné prostriedky PVO, Tobruq Legacy 2017.

Na DV dni sa zúčastnili najvyšší vojenskí predstavitelia cvičiacich krajín, ako aj organizácií NATO. Za všetkých môžeme menovať veliteľa USAREUR generála Bena Hodgesa či jeho zástupcu generálmajora Timothyho McGuirea, ktorý mal záštitu nad cvičením Tobruq Legacy 2017, ďalej veliteľov vzdušných síl účastníckych krajín ako napríklad plukovníka Pala Szuchsa, veliteľa maďarských vzdušných síl alebo brigádneho generála Jaromíra Šebestu a ďalších hostí z NATO AIRCOM, veliteľstva NATO v Bruseli, ako aj SHAPE.

Počas DV dňa boli prezentované hlavné úspechy cvičenia, napríklad dosiahnutá schopnosť zdieľať informácie o vzdušnej situácii v troch značne vzdialených regiónoch Európy, schopnosť spojiť jednotky 10 krajín NATO do jedného účelového zoskupenia, úspešný prvý test spojenia pozemných jednotiek PVO so systémom AWACS či vykonanie bojových strelieb v Česku a Rumunsku.

Na záver DV dňa v Rumunsku bola zorganizovaná konferencia najvyšších predstaviteľov všetkých zúčastnených agentúr a krajín s cieľom preniesť toto cvičenie do novej éry, kde interoperabilita a spoločný výcvik je základným predpokladom vytvorenia efektívnych jednotiek NATO. Záujem o zapojenie do cvičenia deklarovali ďalšie krajiny NATO, ako aj ďalšie druhy vojsk. Bola prediskutovaná aj možnosť zapojiť námorné sily do budúcich spoločných operácií v rámci jednotného velenia a riadenia pod velením AIRCOM Ramstein prostredníctvom jednotlivých CAOC v úzkej spolupráci s letectvom či pozemnými vojskami.

Počas ceremoniálu veliteľ 10. AAMDC odovzdal putovný totem cvičenia Tobruq Legacy s vygravírovanými rokmi 2015 CZE, 2016 SVK, 2017 USA, kde pribudlo nové gravírovanie – 2018 HUN. Totem prevzal veliteľ vzdušných síl Maďarska plukovník Pal Szuchs. Maďarsko sa tiež oficiálne prihlásilo k organizovaniu štvrtého ročníka tohto cvičenia.

Zároveň však boli ocenení aj najlepší vojaci cvičenia medailou „Hero of the Exercise“. Za slovenskú stranu bol medailou ocenený čatár Marcel Richňavský. Ďalej boli ocenení kľúčoví dôstojníci cvičenia, ktorí výrazne prispeli k jeho plánovaniu a vykonaniu. Za Vzdušné sily OS SR bol ocenený major Peter Fajčík. Ocenenie bolo odovzdané NATO organizáciou „IAMDC“ – Integrated Air and Missile Defense Committee.

„Je až neuveriteľné, že pôvodne česko-slovenská spolupráca v oblasti deklarovaných jednotiek MANPADS protivzdušnej obrany rozvírila vody NATO natoľko, že cvičenie prerástlo v najväčšie a najdôležitejšie cvičenie v NATO so zameraním na protivzdušnú obranu. Česká republika spolu so Slovenskom sa v spolupráci so špecialistami CAOC UEDEM stali základnými piliermi tohto cvičenia. Aj týmto rozhodne prispievame k dobrému menu OS SR v NATO. Máme špecialistov, ktorí obstoja i v konkurencii tých najväčších krajín NATO a dokážu byť lídrami aj na nadnárodnej úrovni s reálnymi výsledkami,“ pripomenul major Fajčík.

DV deň sa konal 20. júla 2017 aj v Litve, kde litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová vyzdvihla dôležitosť takéhoto cvičenia pre partnerské krajiny NATO a zároveň slávnostne potvrdila, že Litva preberie organizovanie tohto výnimočného cvičenia v roku 2020.

Na záverečnom ceremoniáli v Litve boli ocenení najlepší vojaci z tohto regiónu cvičenia. Veľmi potešujúca správa je, že práve slovenský dôstojník Veliteľstva vzdušných síl OS SR, kapitán Stanislav Vaník, bol ocenený veliteľom mnohonárodnostného zoskupenia v Litve ako najlepší dôstojník SBADOC-North (miesta velenie PVO pre región sever).

„Napriek morálnej a technickej zaostalosti systémov PVO v OS SR a ich nekompatibilite s NATO máme na čom stavať budúcnosť. To najdôležitejšie je personál a jeho pripravenosť a schopnosti. Ocenenie príslušníkov OS SR dokazuje, že sme schopní pôsobiť v medzinárodnom prostredí NATO a patríme medzi plnohodnotných členov. Kvality nášho personálu dokazuje i skutočnosť, že v regióne Litva a Rumunsko patrili naši príslušníci pôsobiaci v SBADOC, ale aj v riaditeľstve cvičenia EXCON-e, k základným pilierom cvičenia a odovzdávali svoje skúsenosti z postupov NATO a organizácie predošlých ročníkov tohto cvičenia ostatným krajinám,“ zdôraznil kapitán Tomáš Kurpaš.

Jedna éra série cvičení Tobruq Legacy sa skončila. Nová sa začína s pokračovaním v roku 2018 v Maďarsku, kde k pôvodnému česko-slovenskému konceptu precvičiť spoločne deklarované jednotky VSHORAD pre NATO neustále pribúdajú nové výzvy a úlohy. Cvičenie sa tak stalo najdôležitejším projektom v rámci NATO a pozemnej protivzdušnej obrany, keď sa do tohto cvičenia bude aktívne zapájať vo väčšej miere i letectvo, systémy AWACS, ako aj sily a prostriedky SEAD a REB. Záujem o účasť má však do budúcnosti (v roku 2019 – Poľsko a 2020 – Litva) i námorníctvo s plánom otestovať spoločné operácie v prostredí PVO za účasti letectva, pozemnej PVO a námorných prostriedkov pod jednotným velením CAOC UEDEM a AIRCOM Ramstein.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Peter Fajčík, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /red
Foto: autor a PAO TOLY2017

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.