Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Konference MITAV 2021

Osmý ročník mezinárodní konference „Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" (MITAV 2021) proběhl ve dnech 17. a 18. června 2021 online v prostředí MS Teams.

Konferenci MITAV 2021 pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO), Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Na realizaci konference se významnou měrou podíleli tři akademičtí pracovníci Katedry informatiky a kybernetických operací (K-209) FVT UO. Trvalým výstupem konference je tištěný sborník abstraktů (ISBN 978-80-7582-380-9) s CD přílohou. CD obsahuje plné texty příspěvků a se svolením autorů i video záznamy jejich distančních vystoupení na konferenci MITAV 2021.

Konference MITAV opět potvrdila schopnost úspěšné spolupráce FVT s dalšími fakultami brněnských vysokých škol a trvale přispívá k propagaci Univerzity obrany v ČR i v zahraničí. Její hlavní cíl, podpora výuky matematiky a IT, a tím i technického vzdělávání, zůstává nezměněn.

Na webu konference MITAV naleznou zájemci další informace včetně elektronických verzí post-konferenčních sborníků rozšířených verzí vybraných příspěvků, které jsou odesílány na posouzení s cílem indexace na Web of Science. Sborníky MITAV 2016, 2017 a 2018 byly v dané databázi indexovány.

Pořadatelé tímto již tradičně děkují Vydavatelskému oddělení Univerzity obrany za kvalitní vytisknutí konferenčních sborníků.

Text: Miroslav Hrubý
Foto: Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.