MENU

Kurz PIŽMO, MMS a ML 18

V červnu letošního roku proběhly po roční pauze kurzy stavby mostních provizorií, kterých se pravidelně účastní studenti ženijních specializací K 108 a K 203. Jednalo se o stavbu pilíře železničních mostů PIŽMO, montovaný most silniční MMS a modulární lávku ML 18. Pro každý tento kurz byl vyhrazen jeden výcvikový týden ve výcvikovém středisku v Kojetíně.

Kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení praktických dovedností při stavbě silničních a železničních mostních provizorií, která se často využívají jako náhrada zničených stálých mostů při odstraňování následků živelních pohrom. Studenti během výcviku v kurzu získají neocenitelné zkušenosti pro svou budoucí praxi u ženijního vojska. Absolventi kurzů rovněž získají oprávnění k práci s mostními provizorii, se kterými pracovali v kurzu.

Organizátorem kurzů je Oddělení krizového řízení Ministerstva dopravy, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou státních hmotných rezerv dlouhodobě zabezpečuje výcvik osob určených pro stavbu mostních provizorií. Učitelé katedry Ženijních technologií zabezpečují odborné vedení kurzů po teoretické i praktické stránce.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Dalibor Coufal
Foto: Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.