MENU

Ukončenie pôsobenia veliteľa bbz v OS SR

Po viac ako osemnásť mesačnom pôsobení vo funkcii veliteľa Brigády bojového zabezpečenia a takmer tridsaťsedem ročnej vojenskej kariére, plukovník Ján Bujňák ukončil dňom 29. júna 2021 svoju dlhoročnú a bohatú vojenskú kariéru v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

A práve pri tejto príležitosti sa 28. júna 2021 v trenčianskych kasárňach Slovenského národného povstania uskutočnil slávnostný nástup jednotiek Brigády bojového zabezpečenia. Nástupu sa zúčastnili veliteľ pozemných síl ozbrojených síl generálmajor Ivan Pach, náčelník štábu pre podporu operácií generálneho štábu brigádny generál Pavol Tököly, náčelník štábu veliteľstva pozemných síl plukovník Alexander Kollárik, veliaci poddôstojník pozemných síl štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Ivan Balog, veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník Slavomír Verčimák ako i ďalší významní hostia.

Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a privítaní hostí, nasledovalo prečítanie personálneho rozkazu o skončení služobného pomeru v ozbrojených silách plukovníka Bujňáka. Odovzdanie velenia Brigády bojového zabezpečenia prebehlo symbolickým aktom, a to odovzdaním štátnej zástavy do rúk zástupcu veliteľa brigády plukovníka Murárika do času ustanovenia nového veliteľa brigády.

Po symbolickom odovzdaní velenia brigády bojového zabezpečenia plukovníkovi Murárikovi, generálmajor Pach vo svojom príhovore poďakoval za doterajšiu prácu plukovníkovi Bujňákovi a všetkým príslušníkom brigády bojového zabezpečenia poďakoval za ich svedomitú, spoľahlivú a zodpovednú prácu.

Ďalej so svojim príhovorom vystúpil plukovník Bujňák, ktorý zdôraznil, že: „Každý veliteľ je tak dobrý, ako dobrí sú jeho vojaci,“ a taktiež na záver svojho príhovoru poďakoval všetkým príslušníkom brigády bojového zabezpečenia za ich zodpovednú prácu nie len v prospech pozemných síl, ale i v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Svoj odchod do zálohy zaznamenal plukovník Bujňák čestným zápisom do kroniky veliteľstva pozemných síl, kroniky brigády bojového zabezpečenia a symbolickým zasadením stromu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.