MENU

Prevencia kriminality v podmienkach MO SR

Dňa 23. júna 2021 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach rezortu obrany.

Odborné zhromaždenie sa konalo za účelom vyhodnotenia plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality za predchádzajúci rok, analýzy bezpečnostnej situácie v rezorte Ministerstva obrany SR a prezentáciu preventívnych opatrení na nasledujúce obdobie s cieľom vytýčiť si ďalšie opatrenia na zvyšovanie právneho povedomia príslušníkov Ozbrojených síl SR, vojenskej disciplíny a poriadku.

Vo vyhodnotení plnenia úloh prevencie kriminality boli konštatované výsledky, ktoré Ministerstvo obrany SR v hodnotenom období dosiahlo. Súčasťou programu odborného zhromaždenia bola aj prezentácia výsledkov zo sociologického prieskumu zameraného na návykové látky, ktorý vykonával Personálny úrad Ozbrojených síl SR v prospech Vojenskej polície.

Príslušníci Vojenskej polície vyhodnotili ochranu objektov, poriadkovú a dopravno-bezpečnostnú situáciu v rezorte za rok 2020. Veľkým prínosom bola prednáška na tému aktuálnych preventívnych aktivít, ktorú prezentovali príslušníčky oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.