MENU

Vojenské cvičenie Slovenský štít 2021 preverilo

aj pripravenosť bezpečnostných a spravodajských zložiek štátu


Tohtoročné medzinárodné vojenské cvičenie Slovenský štít preverilo okrem samotnej pripravenosti Ozbrojených síl SR čeliť klasickým vojenským hrozbám aj pripravenosť Slovenskej republiky efektívne čeliť hybridnému spôsobu vedenia bojovej činnosti.

Súčasťou scenára cvičenia totiž bolo spustenie a prevádzka webovej stránky www.slovakshield.online, ktorá mala pôsobiť ako jeho oficiálna webová stránka. Jej súčasťou však boli technické a vojensko-odborné znaky spochybňujúce jej autentickosť. Na stránke bol zároveň cielene zverejňovaný text, ktorého naratív prechádzal postupne od poskytovania všeobecných informácií o cvičení k spochybňovaniu cvičenia Slovenský štít 2021, ukotvenia Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii, ako aj významu kolektívnej obrany.

Cieľom predmetnej stránky bolo preveriť rýchlosť detekcie a schopnosť reakcie bezpečnostných a spravodajských zložiek Slovenskej republiky. Webová stránka bola zachytená a v nadväznosti na to boli prijaté príslušné opatrenia. Cvičenie Slovenský štít 2021 týmto potvrdilo pripravenosť a schopnosť príslušných bezpečnostných a spravodajských zložiek Slovenskej republiky včasne detegovať a uskutočniť primeranú reakciu na hybridné hrozby na národnej úrovni.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd

Súvisiaci článok:
Logistické zabezpečenie medzinárodného vojenského cvičenia

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.