Vyhľadať
Close this search box.

MENU

České podniky uspěly v programu

rozvoje evropského obranného průmyslu


Ve středu 30. června uspořádala Evropská komise/Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír (DEFIS) konferenci k přijetí nařízení o Evropském obranném fondu (EDF) a pracovního programu EDF na rok 2021. Touto akcí Komise oficiálně uvedla v život Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský obranný fond (EDF).

Prostřednictvím programu EDF bude EU schopna v bezprecedentním rozsahu spolufinancovat spolupráci obranného průmyslu napříč státy EU a akce přeshraničního výzkumu a vývoje v obranném sektoru. EDF bude podporovat konkurenceschopnost obranného průmyslu EU a přispívat ke strategické autonomii Unie a jejích členských států.

„Řada obranných podniků nejen u nás, ale i v zahraničí si nemůže dovolit financovat vlastní výzkum a vývoj nejmodernějších technologií. Smyslem fondu proto je tyto podniky napříč EU propojit tak, aby na vývoji té které technologie spolupracovali společně a zároveň je finančně podpořit,“ vysvětlil náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný.

Obsahem konference byla tři zasedání, která představila dosažené výsledky přípravné akce pro obranný výzkum [PADR 2017–2019], Evropského programu pro rozvoj obranného průmyslu [EDIDP 2019–2020], a priority prvního pracovního programu EDF(pro rok 2021), který na programy PADR a EDIDP bezprostředně navazuje.

V rámci shrnutí výsledku programu EDIDP byly zveřejněny výsledky výzvy EDIDP 2020. Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že v soutěži EDIDP 2020 uspělo 11 subjektů z ČR.

Text: Matěj Novák, Ministerstvo obrany ČR
Foto: Defence Industry and Space

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.