MENU

Univerzita obrany uzavřela Rámcovou smlouvu

o spolupráci se Správou státních hmotných rezerv


Dne 4. června 2021 byla online uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci se Správou státních hmotných rezerv (SSHR), jež představuje klíčový ústřední správní úřad v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.

V souvislosti s uzavřením této smlouvy proběhlo vymezení spolupráce na základě s panem předsedou SSHR Ing. Pavlem Švagrem, CSc, který osobně navštívil Univerzitu obrany.

Spolupráce smluvních stran je zaměřena do oblasti zabezpečování a rozvoje vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro přípravu odborníků bezpečnostního systému státu. Spolupráce v zimním semestru akademického roku 2021/2022 bude zahrnovat pedagogickou činnost zaměstnanců SSHR, realizaci exkurzí a odborné praxe ve studijních programech, zejména ve studijním programu Bezpečnost a obrana, na Fakultě vojenského leadershipu.

Dále budou ve spolupráci se SSHR vypisována témata závěrečných prací pro bakalářský a magisterský navazující studijní program Bezpečnost a obrana. Univerzita obrany nabídla spolupráci při řešení vědecko-výzkumných projektů.

Text: Alena Oulehlová, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.