MENU

Ministerstvo obrany SR sa dohodlo

na intenzívnejšej spolupráci s trenčianskou župou


Ministerstvo obrany SR prehĺbi spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), vo výhľade je aj spolupráca s prešovskou župou.

Cieľom iniciatívy je koordinácia rozvoja a zefektívnenie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov. Memorandum obsahujúce rámec budúcej spolupráce s trenčianskou samosprávou včera podpísal minister obrany SR Jaroslav Naď s predsedom kraja Jaroslavom Baškom.

„Pri investičných plánovaniach v súlade s vládou schválenou Agendou SK30 predstavuje koordinácia významnú výzvu ako na nižšej, tak aj na národnej úrovni. Práve nedostatok koordinácie medzi jednotlivými sektormi štátu identifikovali samosprávy členských štátov EÚ, pri snahe o čerpanie zdrojov z jej investičných stratégií a balíčkov, ako jednu z hlavných výziev. Takého prehĺbenie spolupráce rezortu obrany a samosprávnych krajov preto môže napomôcť k spoločnému rozvoju,“ priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Cieľom memoránd je zefektívniť čerpanie zdrojov, iniciovať a koordinovať verejno-súkromnú spoluprácu a zabezpečiť súčinnosť pri tvorbe rôznych podporných finančných mechanizmov. Oba samosprávne kraje v tejto súvislosti identifikovali svoje možnosti v rámci čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov a poukázali tiež na potenciál ministerstva obrany ako partnera v možných projektoch.

V prípade Trenčianskeho samosprávneho kraja je hlavnou prioritou spolupráce s rezortom obrany vytvorenie spoločnej inovačnej platformy, pričom záujem o participáciu na spoločných výskumno-vývojových projektoch prejavili aj akciové spoločnosti MO SR – Letecké opravovne Trenčín, a.s. a Konštrukta-Defence, a.s.

Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti pracuje na identifikácii spoločných projektových prienikov s rezortom obrany. Do rokovaní sa aktívne zapájajú aj súčasti rezortu obrany – Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a Vojenský historický ústav, ktorý má na území PSK dislokované jedno zo svojich múzejných pracovísk a je pripravený pomôcť napríklad pri rozvoji turizmu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.