MENU

Každé kvalitní rozhodnutí politika by mělo být

podpořeno znalostmi a zkušenostmi odborníků


V posledním červnovém týdnu navštívil náměstek ministra obrany Vladimír Müller Univerzitu obrany v Brně.

S rektorkou brigádní generálkou Zuzanou Kročovou hovořil o situaci na univerzitě v průběhu pandemie covid-19 a jejím vlivu na studium, opatřeních ke zkvalitnění výuky, zájmu a náboru budoucích studentů, ale především o nezbytnosti jejich všestranné přípravy na budoucí působení v Armádě ČR už během studia.

Na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií (CBVSS) se náměstek Müller seznámil s výsledky neakreditované výuky pro celoživotní vzdělávání, zvláště pro vyšší důstojníky a příslušníky Generálního štábu AČR. Centrum disponuje odborníky s praktickými zkušenostmi i mladými akademickými pracovníky. Zpracovávány jsou staronové výzvy, jako je renesance vojenského operačního umění, ale i aktuální témata jako kybernetická obrana, strategická komunikace a odolnost. Přínosem práce a výzkumů centra je jeho výrazná angažovanost v zahraničí a spolupráce se zahraničními pracovišti. Pověřený ředitel Josef Procházka a jeho kolegové při diskuzi o úkolech a poslání centra také zdůraznili úlohu procesu sbližování NATO a EU – jeho možnosti a limity – při tvorbě současné bezpečnostní politiky a strategických rozhodnutích.

„Vážím si práce odborníků na Univerzitě obrany i studentů, kteří se rozhodli věnovat náročným a důležitým oborům, ať už jako vojáci z povolání nebo civilní studenti. Jejich zkušenosti a znalosti jsou a budou potřebné pro každé dobré rozhodnutí vojáka i politika,“ zdůraznil náměstek Vladimír Müller.

Dalším tématem návštěvy byla protivzdušná obrana (PVO) a její nezastupitelná úloha při obraně státu. Vedoucí katedry protivzdušné obrany fakulty vojenských technologií plukovník Jan Farlík zdůraznil nutnost vyváženosti mezi aplikací výsledků technického výzkumu a jejich operačním využitím. Praxe ukazuje, že PVO je základním prvkem tzv. odstrašení nebo odrazení od všech forem agrese vůči území kteréhokoli členského státu NATO. Do výstavby PVO se v současnosti promítají přelomové technologie a na jejich vývoji spolupracuje univerzita i s českým obranným průmyslem. Vývoj této oblasti by byl na současné úrovni bez vazby na procesy v NATO nemyslitelný.

Již tradiční konzultace proběhla na Centru jazykové přípravy s jeho ředitelem plukovníkem Vladanem Holcnerem.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.