MENU

Historicky prvý veliaci poddôstojník

23. motorizovaného práporu už v zálohe


V stredu 30. júna 2021 si poslednýkrát obliekol vojenskú uniformu prvý veliaci poddôstojník 23. motorizovaného práporu Trebišov. Po 24 rokoch a 6 mesiacoch odišiel do zaslúženého výsluhového dôchodku.

Nadrotmajster Miloš Radič pôsobil v 23. mopr od 1. augusta 2018 do 30. júna 2021. Počas tohto obdobia sa s kolegami zúčastňoval všetkých rozhodujúcich cvičení a riešil množstvo úloh spojených najmä s výcvikom jednotiek, ale aj denných, bežných úloh mužstva a poddôstojníkov. Svojimi skúsenosťami sa snažil viesť vojakov k zodpovednému plneniu úloh vyplývajúcich z poslania práporu a dodržiavaniu etického kódexu profesionálneho vojaka. Stanovené úlohy vždy riešil s rozvahou a krédom poddôstojníka.

Na spoločnom nástupe práporu jeho veliteľ práporu podplukovník Jozef Molčan poďakoval nadrotmajstrovi Radičovi za odvedenú prácu, za kvalitné plnenie úloh a poprial mu veľa šťastia a hlavne zdravia v civilnom i ďalšom pracovnom živote.

Veliaci poddôstojník všetkým poďakoval za spoločne strávený čas v prápore, za prácu so skvelým tímom ľudí bez ohľadu na hodnosti a zaželal práporu a jeho príslušníkom veľa pevného zdravia pri plnení úloh a ďalších výziev, ktoré prápor v budúcnosti čakajú – a rodinnú pohodu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: rtn. Alena Pavlíková /r
Foto: čat. Lukáš Gabák, 23. motorizovaný prápor Trebišov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.