MENU

Akadémia ozbrojených síl má nových poručíkov

Slávnostnými promóciami na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika úspešne ukončilo štúdium 68 absolventov. Išlo o študentov inžinierskeho a magisterského štúdia v štyroch študijných programoch. Počas slávnostného ceremoniálu tak boli uvedení do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík.

„Ozbrojené sily denne plnia úlohy domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, ktoré si vyžadujú adekvátne zručnosti a vedomosti. Teší ma záujem o štúdium na našej akadémii, ktorá kladie vysoké nároky na prípravu budúcich profesionálnych vojakov. Absolventom blahoželám a želám veľa síl a odhodlania k službe vlasti,” ocenil prínos akadémie minister obrany SR Jaroslav Naď.

Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj ocenenie najlepšieho absolventa, udelenie mimoriadneho štipendia za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov a tiež vecný dar ministra obrany, a to za absolvovanie vojenského kurzu vo francúzskom Národnom výcvikovom stredisku.

Novovymenovaní poručíci nastúpia po tzv. vyradení na svoje nové pracoviská do útvarov Ozbrojených síl SR, kde budú plniť úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Akadémia ozbrojených síl

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.