MENU

Slávnostný nástup ZNM Nemecká

pri príležitosti reorganizačných zmien


Príslušníci ZNM Nemecká vykonali slávnostný nástup pri príležitosti reorganizačných zmien k 1. 7. 2021 v základni. Nástupu sa zúčastnili okrem nadriadených funkcionárov aj pozvaní hostia.

V úvode mali príhovor Mgr. Ján Bučan (riaditeľ Úradu správy majetku štátu), Ing. Ivan Zachar (riaditeľ Agentúry správy majetku), Ing. Igor Andrášik (riaditeľ odboru nakladania s hnuteľným majetkom štátu Agentúra správy majetku) a Branislav Čižmárik (starosta obce Nemecká).

Počas nástupu bol do funkcie riaditeľa základne vymenovaný Ing. Juraj Črepp a následne boli vyhlásené personálne rozkazy na ustanovenie do funkcie riaditeľa odboru vnútorného riadenia a podpory a povýšenia do hodnosti podplukovník Ing. Radoslava Štulrajtera a ustanovenie mjr. Martina Dobu do funkcie vedúceho oddelenia vnútorného riadenia. Následne vystúpil s príhovorom nový riaditeľ základne.

V mene všetkých zúčastnených bolo príslušníkom Základne nepotrebného majetku Nemecká vyslovené veľké poďakovanie a úcta za plnenie pracovných povinností v predchádzajúcom období a želanie pevného zdravia, šťastia a pracovnej pohody pri plnení ďalších úloh.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Ing. Andrej Ťažký /r
Foto: Základňa nepotrebného majetku – Nemecká, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.