MENU

Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh

sa môžu začať prihlasovať


Ministerstvo obrany SR rozbehlo proces zaraďovania vojakov v zálohe do aktívnych záloh pre rok 2022.

Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritéria, sa môžu prihlásiť do 24. septembra 2021 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska alebo elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné – TU. https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/.

Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Zaradenie do aktívnych záloh je oceňované aj niektorými benefitmi, napríklad finančným benefitom tzv. motivačným príspevkom vo výške 600 eur. Tento príspevok je vyplácaný každému vojakovi, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 % stanovenej doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl. Vojakom v aktívnej zálohe je po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl vyplatená aj pomerná časť hodnostného platu v závislosti od dĺžky cvičenia.

Okrem toho rezort obrany nahrádza zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia. Vojakom v aktívnej zálohe sú preplácané cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky do miesta výkonu cvičenia a späť. Cvičiacim vojakom v aktívnej zálohe je poskytnutý vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie počas cvičenia.

Výcvik aktívnych záloh bude aj v roku 2022 zameraný na ich zdokonaľovanie v rôznych vojenských odbornostiach. Konkrétne pôjde najmä o oblasti velenia pozemným vojskám, činnosti jednotiek mechanizovaného práporu, ovládanie komunikačných a informačných prostriedkov, zabezpečenie logistiky vojsk, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojenského manažmentu a výcviku, špeciálnych operácií, ženijnej podpory a ďalších potrebných spôsobilostí ozbrojených síl.

V roku 2022 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, veliteľstvá 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch a 2. mechanizovanej brigády v Prešove, 21. mechanizovaný prápor v Trebišove, 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, Ženijný práporu v Seredi, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine a tiež Vojenskú políciu.

Do budúcnosti plánuje rezort obrany legislatívnou úpravou zmeniť podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh tak, aby boli dostupné aj pre občanov bez vojenských skúseností. Tie získajú počas základného výcviku po zaradení do aktívnych záloh.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.