MENU

Záložníci budou poprvé nasazeni

v boji proti pandemii


Od 15. července bude v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze nasazena první rotace 55 vojáků a vojákyň v aktivní záloze.

Do 15. srpna 2021 budou záložníci pomáhat personálu Ústřední vojenské nemocnice. Doplní profesionální vojáky, kteří už v centru slouží od jeho otevření a zabezpečují asistenční službu a dohlíží na chod a bezpečnost provozu centra. Celkem se ve čtyřech rotacích vystřídá 220 záložníků.

O povolání vojáků rozhodl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata. Nasazení aktivní zálohy v boji s pandemií je pilotní projekt. „Záložníci pomáhali po celou dobu pandemie jako dobrovolníci různými způsoby. Teď nastal čas je povolat do služby. Chceme také ověřit proces hromadného povolávání aktivní zálohy, který se od roku 2016 řídí novou legislativou,“ vysvětlil generál Opata.

Vojáci se budou střídat ve směnném režimu po sedmi dnech. Každý stráví v nasazení 11 dní, kromě sedmidenní směny slouží další čtyři dny k nástupu a čerpání náhradního volna za čtrnáctihodinové směny.

„Přestože to zákon armádě nenařizuje, záložníci byli osloveni předem a budou povoláni jenom ti, kterým nasazení nezpůsobí vážné komplikace v soukromém nebo profesním životě. Protože doba není lehká,“ uvedl velitel teritoriálních sil plukovník Antonín Genser.

Povoláni byli primárně vojáci a vojákyně v aktivní záloze zařazení při Krajských vojenských velitelstvích hlavního města Prahy a Středočeského kraje nebo ti, kteří mají trvalé bydliště na území hl. města Prahy nebo Středočeského kraje.

Mezi nasazenými vojáky jsou například doktoři práv, učitelé, studenti, architekt a teolog. Nejstaršímu nasazenému vojákovi je téměř 60 let, nejmladšímu 22 let. Nasazeno bude 24 vojákyň.

Měsíční operační nasazení záložníků může být prodloužené v případě, že se pilotní projekt osvědčí a armáda bude i nadále potřeba v národním očkovacím centru. Vojáci aktivní zálohy mohou být operačně nasazeni na území České republiky až na dobu sedmi měsíců v roce, nasazení může předcházet až dvanáctitýdenní příprava. Mimo jiné od června armáda obnovila také prezenční výcvik jednotek aktivní zálohy.

Text a ilustrační foto: oddělení komunikace s veřejností KaGŠ, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.