Vyhľadať
Close this search box.

MENU

MO ČR vyzvalo k podání žádostí o dotace

pro neziskové organizace na rok 2022


Dne 20. července Ministerstvo obrany vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace k podání žádosti o dotace.

Programy cílí především na zvýšení zájmu o historii naší vlasti, péči o válečné veterány a na rozšíření informovanosti a nabytí nových schopností v bezpečnostně-obranné problematice. Letošní rok navíc přináší řadu změn, které otevřou dveře i novým zájemcům o dotační podporu z řad neziskového sektoru.

Ministerstvo obrany tradičně podporuje neziskové organizace zejména prostřednictvím čtyř dotačních programů, které se zaměřují jak na oblast vojenské historie a kulturního dědictví našeho státu, tak na reflexi současného stavu bezpečnostního prostředí a potřeby, které z něho vyplývají. Letos dochází k rozšíření programů, které se zaměřují na přípravu občanů k obraně státu a na podporu branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.

„Rádi bychom, aby prostřednictvím těchto dotačních programů byly financovány takové aktivity, které se zaměřují především na to, co se dnes děje kolem nás. Znalost a aktivní zapojení občanů do témat obrany a bezpečnosti, byť se mnohým mohou zdát velmi vzdálené, jsou klíčové pro budování celospolečenské odolnosti,“ vysvětluje náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací MO ČR Lukáš Klučka.

Témata jako kolektivní obrana, role Severoatlantické aliance a Evropské unie, povaha nových hrozeb – ať již v kybernetickém a informačním prostoru nebo v odvětví ekonomickém, průmyslovém a politickém a zároveň možné reakce a připravenost občanů, firem a státní správy rozšiřují prostor pro uplatnění žádostí na dotace pro letošní rok.

Vítány jsou projekty realizované jak formou veřejných přednášek, výstav, školení a výcviku, tak například formou hackatonu či soutěžních a simulačních aktivit.

Úplné znění výzvy k podání žádostí, konkrétní náležitosti a kritéria hodnocení naleznete na stránkách ministerstva obrany, v sekci Finance a zakázky/Dotační politika

Text: Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.