MENU

Vláda schválila aktualizaci Strategie vyzbrojování

a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2030


V pondělí 19. července schválila vláda České republiky ministrem obrany Lubomírem Metnarem předložený materiál týkající se nové Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2030.

Strategie navazuje na předchozí dokument z roku 2016 a stejně jako ten si klade za cíl systémově řešit oblast vyzbrojování a podpory rozvoje domácího obranného průmyslu. Nové znění rozšiřuje a aktualizuje původní strategii v politických, ekonomických, průmyslových a právních aspektech dle současných potřeb resortu obrany a zároveň dle aktuálních trendů prosazovaných v rámci Severoatlantické aliance.

Zvláštní důraz je ve strategii kladen na technologickou stránku zabezpečování obrany státu, kdy je věnován prostor takzvaným nastupujícím a přelomovým technologiím (Emerging and Disruptive Technologies – EDTs). Tyto technologie byly v rámci NATO identifikovány jako vysoce významné pro udržení obranyschopnosti členských států, které se jednohlasně shodly v záměru soustředit na jejich rozvoj úsilí a finanční prostředky. Patří sem například umělá inteligence, biotechnologie nebo hypersonické prostředky.

Další součástí strategie je zapracování iniciativ EU v oblasti posilování obranyschopnosti a technologické autonomie EU, tedy Evropský plán podpory rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a Evropský obranný fond (EDF). V rámci nástrojů podpory rozvoje obranného výzkumu, vývoje a kapacit malých a středních podniků EU resort dlouhodobě a systematicky funguje jako informační a koordinační místo směrem ke koncovým zájemcům.

Mimoto strategie nadále vyzdvihuje principy zajištění bezpečnosti dodávek a s tím spojený důraz na průmyslovou participaci českého obranného průmyslu ve strategických a zvlášť významných zakázkách ministerstva obrany. Zároveň komplexněji ukotvuje význam obranného průmyslu ČR pro stát a dále rozpracovává jednotlivé nástroje jeho podpory, včetně podpory podniků obranného průmyslu na zahraničních trzích. Sekce průmyslové spolupráce je potom hlavním garantem naplňování tohoto cíle, který spojuje potřeby armády coby uživatele s možnostmi domácích výzkumných, vývojových a výrobních kapacit.

Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2030 si můžete stáhnout na odkazu – ZDE.

Text: Jakub Fajnor, odbor komunikace Ministerstva obrany ČR
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.