MENU

Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín

má staro-nového veliteľa


V priestoroch kasární Slovenského národného povstania v Trenčíne sa 29. júla 2021 konal slávnostný nástup pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa brigády bojového zabezpečenia.

Na základe personálneho rozkazu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol na funkciu veliteľa brigády bojového zabezpečenia ustanovený plukovník Jozef Ševčík, ktorý vo funkcii veliteľa brigády bojového zabezpečenia už pôsobil v rokoch 2014 – 2018.

Nástupu sa zúčastnili náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko, náčelník Štábu pre podporu operácií generálneho štábu brigádny generál Pavol Tököly, veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, náčelník štábu veliteľstva pozemných síl plukovník Alexander Kollárik, veliteľ 1.mechanizovanej brigády brigádny generál Ivan Balog, zástupca veliteľa síl pre špeciálne operácie plukovník Pavel Švelka, riaditeľ Vojenskej polície plukovník Valentín Cebo, veliteľ úradu logistického zabezpečenia plukovník Peter Masár, bývalý veliteľ brigády bojového zabezpečenia plukovník generálneho štábu vo výslužbe Ján Bujňák ako i ďalší významní hostia.

Po symbolickom akte odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa brigády bojového zabezpečenia so svojím príhovorom vystúpil plukovník Ševčík, ktorý zdôraznil tieto slová: „Neuplynulo veľa času a opäť sa vidíme v priestoroch brigády bojového zabezpečenia. Napriek tomu, že sa hovorí, dvakrát do jednej rieky nevstúpiš, prichádzam opäť a chcem nadviazať na doterajšiu prácu. Mojim cieľom je zabezpečiť najmä všestrannú logistickú podporu jednotkám ozbrojených síl, či už na našom území, alebo mimo územia SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu. V nasledujúcom období nás tiež čaká plánovaná transformácia brigády a jej priamo podriadených súčastí. Všetky úlohy, ktoré budú na nás kladené, budeme musieť plniť nie len v procese tejto transformácie, ale tiež neistej pandemickej situácií. Myslím, že spoločným úsilím príslušníkov veliteľstva brigády a priamo podriadených útvarov stanovené úlohy riadne splníme a zabezpečíme“.

Na záver príhovoru plukovník Ševčík poďakoval všetkým príslušníkom úradu logistického zabezpečenia za odvedenú prácu a nastupujúcemu veliteľovi plukovníkovi Masárovi poprial veľa pracovných úspechov. „Moje poďakovanie patrí v neposlednom rade náčelníkovi Generálneho štábu za prejavenú dôveru a náčelníkovi štábu pre podporu operácií za podporu pri plnení stanovených úloh“.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.