MENU

Promoce po roce pro loňské absolventy

Fakulty vojenského leadershipu UO


Z důvodu bezprecedentní epidemiologické situace byly slavnostní promoce studentů Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v minulém roce zrušeny. Z tohoto důvodu letos vedení fakulty nabídlo účast na promocích i bývalým studentům, kteří ukončili studium v roce 2020.

Pozvání nakonec přijalo 16 absolventů bakalářského studia, magisterského studia navazujícího na bakalářské a magisterského studia vojenských i civilních odborností. Slavnostní akt se konal 30. 7. 2021 v aule profesora Braunera Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V jeho průběhu byly předávány listy absolventa, jelikož vysokoškolské diplomy již absolventi obdrželi minulý rok individuálně po úspěšném ukončení studia.

Promocí se zúčastnil prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů UO plk. Petr Hrůza, děkan a proděkani fakulty plk. Jan Drozd, dále předseda akademického senátu fakulty a vedoucí kateder. Po zahájení a přivítání hostů se slova ujal promotor promočního aktu doc. Jakub Odehnal, který po přečtení slibu absolventa představil studenty, kteří úspěšně ukončili studium. Poté následovala vysokoškolská hymna Gaudeamus a projev děkana fakulty. Po ukončení promocí odchod absolventů provázela skladba We Are the Champions od skupiny Queen.

I když se promoce konaly s ročním zpožděním, bývalí studenti fakulty ocenili možnost účastnit se tohoto slavnostního aktu a sdílet slavnostní okamžiky se svými rodinami a blízkými. Děkan fakulty plk. Jan Drozd uvedl: „Jsem rád, že jsme uspořádali promoce pro naše absolventy po jejich loňském zrušení. Na studentech, jejich rodinách, partnerkách a partnerech bylo vidět, že slavnostní akt společně prožívali a my jsme zase rádi znovu viděli naše bývalé studenty. Potěšil mě i vysoký zájem o účast na těchto promocí, nicméně i kdyby se chtěl zúčastnit jen jeden absolvent, i tak bychom tuto akci realizovali.“

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Ota Rolenec /r
Foto: Adéla Pokorná, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.