MENU

Všetok biologický odpad z operácie

už bol bezpečne zlikvidovaný


Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN Ružomberok v priebehu uplynulého týždňa oficiálne ukončila proces likvidácie odpadu, ktorý vznikol pri testovaní obyvateľov na ochorenie Covid-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Celkovo išlo o 183,7 ton biologického odpadu.

Odpadový materiál bol plne v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, tak, ako ich definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, uskladnený v priestoroch vojenského objektu Mokraď – Jamník v okrese Liptovský Mikuláš. „Po celý čas – až do jeho kompletnej likvidácie bol tento materiál uskladnený s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržanie všetkých požiadaviek na zhromažďovanie nebezpečného odpadu spôsobom, ktorý nijako neohrozoval obyvateľov ani životné prostredie v okolí miesta jeho skladovania,“ ubezpečil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov udelil Okresný úrad Liptovský Mikuláš po vykonaní miestneho zisťovania priamo v priestoroch vojenského objektu Mokraď – Jamník pôvodcovi, teda Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN Ružomberok 22. decembra 2020, a to na obdobie 5 rokov.

V nadväznosti na to ÚVN SNP-FN Ružomberok spustila verejnú súťaž s cieľom zazmluvniť spaľovňu, ktorá by v danom časovom rozmedzí odpad bezpečným spôsobom zlikvidovala. Súťaž však následne, vzhľadom na udelenie výnimky zo strany Ministerstva životného prostredia SR z 25. februára 2021 zrušila. Vo výnimke totiž rezort životného prostredia poveril likvidáciou odpadu z celoplošného testovania dve spaľovne na Slovensku. ÚVN SNP Ružomberok – FN preto začala nové verejné obstarávanie, vrátane elektronickej aukcie, do ktorej sa prihlásili dve spoločnosti.

Likvidáciu odpadu realizovala spoločnosť KOSIT a. s. Košice, ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii s najnižšou cenou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.