MENU

Prápor CSS Prešov má nového veliteľa

Dňa 3. augusta 2021 sa uskutočnil slávnostný nástup Práporu CSS Prešov pri príležitosti odchodu podplukovníka Jána Farkaša z funkcie veliteľa práporu a uvedenia do funkcie nového veliteľa prCSS podplukovníka Vladimíra Sobeka.

Slávnostného nástupu sa zúčastnili aj nadriadení z veliteľstva Brigády bojového zabezpečenia Trenčín: veliteľ brigády – plukovník Jozef Ševčík, zástupca veliteľa – plukovník Maroš Murárik a veliaci poddôstojník – štábny nadrotmajster Milan Pavlík.

Na slávnostnom nástupe bolo odovzdané a prevzaté velenie práporu symbolickým aktom odovzdania štátnej zástavy odchádzajúcim veliteľom práporu do rúk veliteľa brigády a prevzatím štátnej zástavy novým veliteľom podplukovníkom Sobekom.

Vo svojom príhovore podplukovník Farkaš poďakoval všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom práporu CSS za úsilie vynaložené pri plnení zverených úloh a zaželal novému veliteľovi práporu veľa síl pri vykonávaní tejto neľahkej funkcie.

Nastupujúci veliteľ podplukovník Sobek poďakoval za dôveru nadriadených, ktorí ho ustanovili do funkcie veliteľa práporu. Predstavil úlohy, ktoré útvar čakajú a vyjadril presvedčenie, že úsilím všetkých príslušníkov práporu budú splnené so cťou na profesionálnej úrovni.

Veliteľ brigády plukovník Ševčík poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi za výbornú spoluprácu, zaželal mu veľa úspechov na novom mieste pôsobenia. Novému veliteľovi zaželal veľa síl a trpezlivosti, aby viedol prápor v nastavenom kurze spoľahlivosti a kvality plnenia zverených úloh.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Martin Zajak /r
Foto: rtn. Michal Potocký, Prápor Combat Service Support Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.