MENU

Seznámení jednotek HZS Zlínského kraje

s areálem Provozovny Vrbětice


V měsíci červenci se uskutečnila prohlídka zástupců HZS a IZS Zlínského kraje v areálu nově zrekonstruované Provozovny Vrbětice, Vojenského technického ústavu, s. p., jejíž provoz a činnost byly nově zahájeny v březnu letošního roku.

Záměrem třídenní akce bylo důkladné seznámení se s objekty a prostorem areálu Provozovny Vrbětice a dostatečná informovanost dotčených jednotek HZS, konkrétně HZS Zlínského kraje, profesionálních i dobrovolných hasičů HZS Slavičín a Valašských Klobouk o celém areálu.

Na publikovaných fotografiích můžete vidět, jak seznámení se místních a krajských hasičů s nově zprovozněným areálem probíhalo.

V rámci prostřídání všech směn během tří dnů měl každý člen HZS možnost zhlédnout všechny čtyři objekty Provozovny Vrbětice, u každého objektu byl proveden podrobný výklad účelu budovy, systému zabezpečení, apod. a byly zodpovězeny případné otázky.

Akce byla všemi zúčastněnými hasiči ohodnocena velkým praktickým přínosem pro jejich plnou připravenost pro případ mimořádné události či jiného zásahu, čímž je například požár lesů v přímé i nepřímé blízkosti objektů Provozovny Vrbětice.

Proto proběhne ještě letos praktické požární cvičení a v následujících létech se bude v pravidelném ročním intervalu opakovat. Vojenský technický ústav, s. p. vnímá tyto aktivity jako jeden z významných faktorů zvýšení prevence závažných havárií a bezpečnosti případných zasahujících jednotek.

Text a foto: Vojenský technický ústav /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.