MENU

Informace k aktuálnímu stavu dialogu:

SŘP pro dělostřelectvo Armády ČR


V harmonogramu výběru systému řízení palby pro dělostřelectvo AČR bylo dosaženo dalšího mezníku. Přihlášené společnosti, které splnily kvalifikační předpoklady podle zadání soutěžního dialogu, absolvovaly první rozhovory a obdržely rozšířené požadavky na schopnosti systému.

V současné době probíhá intenzivní komunikace pro přípravu finálních požadavků, včetně stanovení ceny a technických a ekonomických benefitů. Výrobci se mohou vyjádřit k jednotlivým požadavkům a komise jejich připomínky posuzuje tak, aby byla v maximální míře zachována nepřekročitelná kritéria, která si uživatel stanovil.

Jedním z dalších kritérií pro výběr, které firmy plní, je i praktická demonstrace systémů v laboratorně kontrolovaných podmínkách VTÚ s.p. tak, aby byla zachována rovnost podmínek. Společnosti budou instalovat vlastní software na technické prostředky, které jsou průřezem výpočetní techniky v současné době používané v AČR. Cílem je ověřit, zda software je schopen fungovat i na starších výpočetní technice a zda jeho human – machine (HMI) rozhraní bude možné zobrazovat i na menších obrazovkách. Jednotlivé systémy budou testovány jak v rámci vlastní komunikace, tak i s jinými systémy velení a řízení AČR. Je reálné předpokládat, že výměna informací bude probíhat v rádiovém komunikačním systému MO ČR. Schopnost této komunikace bude ověřena softwarovou limitací fyzického propojení počítačů tak, aby bylo možné otestovat schopnost předávání informací i v prostředí rušení, intenzivního rádiového provozu a nutnosti retranslace. Všem testům budou přítomni i zástupci konečného uživatele.

Dalším plánovaným krokem realizovaného soutěžního dialogu je předání finálních technických požadavků na systém jednotlivým uchazečům, a to včetně návrhu smlouvy, která bude, v případě vítězství v dialogu, uzavřena. Firmy následně odpoví na jednotlivé kriteriální požadavky, které se finálně stanou předmětem hodnocení komise. Výsledná hodnotící tabulka se síťovým diagramem bude určovat nejenom naplnění technických požadavků v celkem šestnácti oblastech, ale i jejich vzájemnou vyváženost.

Text: Vojenský technický ústav /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.