MENU

Príslušníci Sektora 4 boli ocenení Medailou OSN

V priebehu júla sa v operácii UNFICYP organizovali hneď dva ceremoniály udeľovania Medailí OSN za službu v mierových silách. Prvá ,,medailovačka“ pod záštitou veliteľstva operácie UNFICYP sa konala v priestoroch jednotky UN Flight 10. júla 2017. Následne sa jednotlivé sektorové veliteľstvá pripravovali na vlastné ceremoniály udeľovania medailí a strieborných číslic.

Veliteľstvo Sektora 4 vo Famaguste zorganizovalo pre svojich príslušníkov túto udalosť dňa 31. júla 2017. O tom, že týmto ceremoniálom, súvisiacim s vyjadrením poďakovania modrým baretom za službu pri udržiavaní mieru, prejavuje OSN patričnú dôležitosť, svedčí aj účasť najvyšších predstaviteľov operácie UNFICYP vo Famaguste.

Na úvod privítali nastúpené jednotky Sektora 4 hlavnú politickú predstaviteľku operácie UNFICYP p. Elizabeth Spehar a vojenského veliteľa operácie generálmajora Mohammada Humayun Kabira. Ceremoniál pokračoval slávnostným vztyčovaním vlajky OSN a vlajok kontingentov participujúcich v Sektore 4. Úvodné slovo už tradične patrilo veliteľovi Sektora 4 pplk. Rudolfovi Eštókovi, ktorý vyzdvihol vysokú úroveň spolupráce štyroch národov v Sektore 4 a poďakoval všetkým profesionálnym vojakom za výborne odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky. Rovnako poďakoval aj príslušníkom veliteľstva operácie za podporu a pomoc pri plnení náročných operačných úloh.

Po požehnaní medailí duchovným Sektora 4 nasledovala hlavná časť slávnostného aktu – udelenie medailí a strieborných číslic. Ocenených bolo 109 príslušníkov Sektora 4 vrátane profesionálnych vojakov slúžiacich v ženijnej čate a v jednotke stálej zálohy UNFICYP dislokovaných na veliteľstve v Nikózii.

K oceneným vojakom sa prihovorila p. Elizabeth Spehar. V príhovore poďakovala všetkým príslušníkom Sektora 4 za ich profesionálny prístup k plneniu náročných operačných úloh v nárazníkovej zóne v prospech operácie UNFICYP a v prospech udržania mieru a zagratulovala oceneným vojakom k tomuto vyznamenaniu.

Ceremoniál zakončili jednotky Sektora 4 vedené majorom Smolejom slávnostným pochodom. Po ukončení oficiálneho aktu zorganizovalo veliteľstvo Sektora 4 pre všetkých ocenených vojakov a hostí slávnostnú recepciu v priestoroch NCO Mess Hall.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: UNFICYP S-4 via Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.