MENU

Vězeňská služba odrazí útok na eskortu

a představí vývoj vězeňství


Již tradičně se na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR představí Vězeňská služba ČR. Letošní dynamická ukázka nabídne reakci zásahového týmu na útok na zdravotní eskortu, statická prezentace se pak bude věnovat mimo jiné humanizaci vězeňství.

Vězeňská služba ČR je jedním z ozbrojených bezpečnostních sborů České republiky. Zajišťuje výkon vazby a trestu odnětí svobody i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. VS ČR byla zřízena v roce 1993 spolu se vznikem nového státu. Navazuje však na historii vězeňství na území České republiky již od dob habsburské monarchie. Na Dnech NATO se VS ČR poprvé objevila již v roce 2003 a od té doby je pravidelným účastníkem akce.

V rámci dynamické ukázky budou příslušníci Vězeňské služby ČR provádět eskortu do civilního zdravotnického zařízení. Dojde však k jejímu napadení mimo vozidlo za použití střelné zbraně s cílem osvobodit vězněnou osobu. Střelba bude příslušníky eskorty opětována. Jeden z příslušníků, který předvádí vězněnou osobu, však bude zraněn a vězeň začne prchat. Velitel eskorty si vyžádá pomoc zásahového týmu, který po příjezdu ve spolupráci s eskortou potlačí útok. Příslušníci VS ČR zaujmou pozici kruhového střežení, zjistí rozsah škod a zranění, přičemž zásahový tým bude dále pokračovat k zajištění pachatelů (odzbrojení, poutání a prohlídky). Po ukončení zásahu pak provede doprovod eskorty zpět do věznice. V rámci této ukázky se veřejnosti představí celkem 21 příslušníků Vězeňské služby ČR.

Letošní statická prezentace se ponese ve znamení oslav 20 let této akce a Vězeňská služba ČR se k tomuto výročí připojí statickou prezentací, která nabídne návštěvníkům ukázku vývoje VS ČR za posledních 20 let a představí stěžejní milníky tohoto období, které je spojeno s trendem humanizace vězeňství. 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Text a foto: Jagello 2000 /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.