MENU

Výcvik v preprave po železnici

Príslušníci Práporu logistiky Topoľčany vykonali 26. augusta 2021 útvarové zamestnanie vo výcviku v preprave po železnici. Praktická časť výcviku sa konala v priestoroch železničnej stanice v Ludaniciach.

Úvodom zamestnania sa zúčastnení profesionálni vojaci zoznámili s bezpečnostnými opatreniami pri organizácii vojenských železničných prepráv.

Vytvorených bolo celkovo šesť pracovísk, na ktorých sa realizoval praktický výcvik po jednotlivých oblastiach, a to: zabezpečenie ochrany a obrany síl a prostriedkov na železničnej stanici; označenie a povinnosti funkcionárov vojenského prevozu a celodennej zmeny vojenského prevozu na železničnej stanici a pri preprave; výstavba univerzálnej nakladacej oceľovej rampy, tzv. UNOR rampy; preberanie a odovzdávanie železničných vozňov; príprava železničných vozňov na nakladanie techniky; výcvik vodičov a veliteľov vozidiel pri pohybe techniky na železničných vozňoch; zásady navádzania techniky a upevňovanie techniky na železničných vozňoch v súlade s platnými štandardami a predpismi.

Záverom výcviku veliteľ práporu podplukovník Marek Krchňavý vyjadril celkovú spokojnosť s priebehom praktickej časti, avšak podotkol, že ako aj pri iných výcvikoch, tak aj pri tomto sa nájde priestor na zlepšenie.

Text a foto: Prápor logistiky Topoľčany, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.