MENU

Náměstek MO ČR Tomáš Kopečný

zkoumal v Brně technologický terén


Umělá inteligence, robotika, vesmírné technologie, rozvoj autonomních systémů, ale i jiné oblasti pokročilého výzkumu a vývoje byly v centru pozornosti náměstka ministra obrany pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáše Kopečného během jeho pondělní návštěvy Univerzity obrany a dalších brněnských vysokých škol, které jsou součástí společné platformy pro podporu obrany a bezpečnosti ČR.

„Díky vynikající spolupráci, jejímž dokladem je velké množství řešených projektů, které pravidelně předkládám panu ministrovi, se Univerzita obrany stává tím, oč jsme dlouhá léta usilovali, to znamená výzkumným a vývojovým centrem v oblasti obranného průmyslu,“ řekl v úvodu návštěvy vojenské vysoké školy náměstek Kopečný. Dále ocenil také schopnost univerzity integrovat činnost v této oblasti, čímž nepřímo připomněl loňské jednání představitelů resortu obrany s rektory veřejných vysokých škol a zástupci českého obranného průmyslu na půdě Univerzity obrany. Cílem tohoto jednání bylo identifikovat možnosti spolupráce umožňující přispět k prohlubování bezpečnosti a obrany České republiky.

Hlavním cílem pondělní návštěvy náměstka Kopečného bylo seznámit se s konkrétním potenciálem jednotlivých zapojených subjektů a podnítit je k dalším výzkumným aktivitám, jež získávají větší podporu rezortu jak z hlediska výše a způsobů financování, tak samotné organizace výzkumného procesu a uplatnění jeho výsledků v praxi. „Chci, abyste popustili uzdu fantazii z toho pohledu, co byste konkrétně mohli vyvinout,“ uvedl náměstek Kopečný například na Katedře informatiky a kybernetických operací UO. Na sesterské Katedře komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace pak jeden z takových zamýšlených projektů zazněl. Reaguje na fakt, že Severoatlantická aliance v prosinci roku 2019 deklarovala SPACE jako svou pátou operační doménu. A protože Česká republika má v této oblasti své ambice, probíhá na zmíněné katedře výzkum zabývající se detekcí zájmových cílů působících právě v tomto prostoru.

V odpoledních hodinách se Tomáš Kopečný, v doprovodu prorektora Univerzity obrany pro vědeckou a expertní činnost plukovníka Jana Bořila, setkal se zástupci Masarykovy univerzity, Výzkumného centra CEITEC, či Vysokého učení technického. Zde se seznámil se zcela novou laboratoří kvantových sítí s první vlastní kvantovou infrastrukturou v ČR. Kvantová komunikace je v současné době považována na absolutně bezpečnou a měla by se prioritně uplatnit v kritické infrastruktuře, tedy právě v rezortu obrany a dále v energetice, bankovnictví či zdravotnictví.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text a foto: Viktor Sliva, Univerzita obrany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.