MENU

Veliteľstvo pozemných síl OS SR

má nového zástupcu veliteľa


Po ôsmich mesiacoch má veliteľstvo pozemných síl opäť zástupcu veliteľa. Dňom 1. 9. 2021 bol do tejto funkcie ustanovený brigádny generál Ivan Balog.

Pri tejto príležitosti sa dňa 31. 8. 2021 konal v priestoroch veliteľstva pozemných síl slávnostný ceremoniál ustanovenia zástupcu veliteľa do funkcie. Veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach vo svojom príhovore ocenil dlhoročnú snahu, zodpovednosť, cieľavedomosť a profesionálny prístup brigádneho generála Baloga k plneniu úloh. Zároveň vyjadril presvedčenie, že ako zástupca veliteľa bude úlohy plniť na rovnako vysokej a profesionálnej úrovni tak, ako doteraz.

Príslušníci veliteľstva pozemných síl sa zároveň rozlúčili s plukovníkom Alexandrom Kollárikom, ktorý bol dňom 1. 9. 2021 ustanovený do funkcie veliteľ 1. mechanizovanej brigády. Pán plukovník pôsobil na veliteľstve pozemných síl viac ako dva roky vo funkcii náčelník štábu. Jeho profesionálny a ľudský prístup bol ocenený nie len slovami veliteľa, ale aj veľkým potleskom všetkých príslušníkov veliteľstva.

K uvedenému dátumu nastali na veliteľstve pozemných síl aj ďalšie personálne zmeny. Do funkcie náčelník štábu veliteľstva pozemných síl bol ustanovený plukovník Roland Bartakovics a do funkcie zástupca náčelníka štábu bol ustanovený plukovník Róbert Funtaľ. Všetkým menovaným prajeme na nových funkciách veľa pracovných úspechov!

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok
Brigádny generál Ivan Balog odovzdal velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi Alexandrovi Kollárikovi

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.