Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Dohoda o vzájomnej spolupráci

V súlade s úlohou 14.9. písm. b) Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR na roky 2020-2024 a v súlade s plnením úloh Vojenskej polície v zmysle zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, vo štvrtok 2. septembra 2021 v priestoroch Vojenskej polície podpísali riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Valentín Cebo a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR RNDr. Dušan Karaska dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Vojenskou políciou a Štátnou ochranou prírody SR.

Cieľom dohody je zefektívnenie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti boja proti environmentálnej kriminalite, predchádzanie a zamedzovanie páchania environmentálnej protiprávnej činnosti, príprava a realizácia súčinnostných preventívno-bezpečnostných akcií, odhaľovanie a dokumentovanie environmentálnej protiprávnej činnosti, odborná spolupráca, vzdelávanie a vzájomná informovanosť v danej oblasti.

Vzájomná spolupráca bude zameraná predovšetkým na predchádzanie a zamedzovanie páchania environmentálnej trestnej činnosti a odbornú spoluprácu v danej oblasti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.