Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurz „Obranných příprav“

Po dvou létech byl 6. září 2021 na Univerzitě obrany zahájen pětitýdenní kurz „Obranných příprav" určený zejména pro příslušníky Krajských vojenských velitelství a další vybrané příslušníky ozbrojených sil ČR.

V úvodní hodině přivítal přítomné děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D. a za Sekci plánování schopností MO ČR ředitel odboru obranných příprav plukovník gšt. Ing. Luděk Lacina, v jehož gesci je kurz plánován a externími pracovníky odborně zabezpečen. Zázemí pro uspořádání akce poskytla Univerzita obrany ve spolupráci s Fakultou vojenského leadershipu, Katedrou teorie vojenství.

Cílem tohoto pětitýdenního kurzu bude teoreticky a prakticky připravit vybrané příslušníky rezortu obrany pro výkon služby na štábních funkcích zaměřených na řešení otázek spojených se zabezpečením bojové a mobilizační pohotovosti a mobilizačního plánování. Tento odborný kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí, protože komplexně připravuje vojenskou odbornost 89 „bojová pohotovost, mobilizační plánování a příprava státního území“. V letošním roce se jej účastní celkem 17 příslušníků rezortu obrany. Teoretická výuka kurzu je zaměřena na aktuální otázky bojové pohotovosti, bojové připravenosti, mobilizační plánování a seznámení s problematikou doplňování osob, přípravou a výcvikem aktivních záloh.

Teoretickou část následně doplní dvě praktické ukázky. První proběhne u Krajského vojenského velitelství Brno se zaměřením na plánování a organizování odvodního řízení občanů povolaných k výkonu mimořádné služby za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Druhé zaměstnání realizované u Centra zabezpečení zdravotnickým materiálem Bystřice pod Hostýnem bude orientováno na praktickou oblast plánování, zabezpečení, příjem osob a věcných prostředků vlastního útvaru při jeho mobilizačním rozvinutí.

Kurz bude po pěti týdnech výuky ukončen závěrečnými zkouškami, ve kterém příslušníci potvrdí své vědomosti před zkušební komisí.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jaroslav Staněk /r
Foto: Petr Zachariáš, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.