MENU

Príprava na obranu štátu vo Zvolene

Dňa 15. augusta 2017 sa v Stredisku kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen uskutočnila prezentačno-osvetová aktivita na prehĺbenie informácií o brannej príprave v rámci realizovaného projektu s názvom „Príprava obyvateľstva na obranu štátu“.

Tento typ aktivít sa uskutočňuje v Ozbrojených silách SR na základe Programového vyhlásenia vlády SR spravidla pre žiakov a študentov škôl.

Návšteva detí z verejnosti dostupného tábora múzea s názvom „Leto v múzeu“ v Kasárňach SNP a v stredisku bola potvrdením vzájomnej spolupráce v oblasti rozvíjania národných a vojenských tradícií, propagácie a organizovania aktivít.

Nosnú časť návštevy u vojakov tvorila prednáška v podaní náčelníka SKOČ majora Zdenka Baranca. Deťom sa ale páčili aj praktické ukážky a informácie o vojenskej výstroji, výzbroji, s možnosťou všetko si pozrieť zblízka a hlavne vyskúšať si na vlastnej koži, aká ťažká je napríklad plná poľná s doplnkami s odborným názvom modulárny systém.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Iveta Findrichová /r
Foto: por. Peter Šujanský, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.