MENU

Rekonštrukcia CP-10 dokončená

V súlade s koncepciou Force 888 pre operáciu UNFICYP boli počty príslušníkov Slovenského kontingentu na Cypre navýšené v septembri 2016 o 10 profesionálnych vojakov, z ktorých bolo o. i. vytvorené 6. hliadkovacie družstvo. Sektor 4 musel na vzniknutú situáciu reagovať nielen plnením novej operačnej úlohy, ale aj rozšírením ubytovacích a stravovacích kapacít pre slovenskú čatu dislokovanú na základni CP-10 v blízkosti obce Dheryneia, kam bolo nové družstvo pridelené.

Proces rozšírenia CP-10 sa začal po schválení veliteľstvom misie koncom roka 2016, a to stavbou 3 modulárneho ubytovacieho kontajnera a doplnením nového sociálneho kontajnera. Neskôr však bolo skonštatované, že takéto rozšírenie kapacít je stále nedostačujúce a nekoncepčné, a tak v závere roka bol veliteľstvom UNFICYP spracovaný a schválený nový plán rekonštrukcie CP-10 pre rok 2017.

Podľa tohto plánu začala slovenská ženijná jednotka po odmínovaní okolitého priestoru práce na rekonštrukcii, ktoré zahrnuli oplotenie zostávajúceho mínového poľa, stavbu nového kuchynsko-jedálenského objektu, premiestnenie pristávacej vrtuľníkovej plochy a jej prestavbu na nočné používanie, stavbu ďalšej ubytovacej časti základne, stavbu príjazdovej cesty, stavbu parkovísk, stavbu oplotenia a brán, terénne úpravy v priestore základne a jej okolí s dôrazom na protipovodňové opatrenia, stavbu infraštruktúry na nové osvetlenie a montáž záložného elektrického generátora a tiež odstránenie nepoužívanej vodnej veže. Práce sa začali 26. 12. 2016 a boli ukončené po siedmich mesiacoch, a to dňa 28. 7. 2017.

Dátum 16. august 2017 bol stanovený ako deň oficiálneho otvorenia základne CP-10 a predstavenia projektu jej rekonštrukcie najvyšším predstaviteľom operácie UNFICYP. Na slávnostnom akte nemohol chýbať ani najvyšší vojenský veliteľ operácie generálmajor Mohammad Humayun Kabir v sprievode náčelníka štábu operácie plukovníka Tima Wildisha.

Pozvaným hosťom prezentoval celý priebeh realizácie projektu hlavný vojenský ženista podplukovník Pavol Kobík. Po jeho prezentácii nasledoval akt strihania stuhy a prehliadka nových priestorov základne. Ceremoniál bol zakončený slávnostným obedom pre pozvaných hostí a príslušníkov ženijnej čaty, ktorí sa na realizácii projektu podieľali. Veliteľ operácie generálmajor Kabir poďakoval slovenským ženistom a veľmi vysoko ocenil ich prístup a ako je zvykom u ženijnej jednotky aj kvalitné a v krátkom čase zrealizovanie zadaného projektu.

Domovská základňa slovenskej strážnej čaty sa takto vďaka slovenským ženistom stala najmodernejšou základňou v priestore samotnej operácie UNFICYP. Jej úplne nový kuchynsko-jedálenský objekt s kapacitou jedálne pre 30 osôb je nielen najnovším, ale aj najlepšie a najmodernejšie vybaveným objektom novými zariadeniami na prípravu a konzumáciu jedál. Samotná jedáleň bude vďaka vybaveniu audiovizuálnymi prostriedkami slúžiť aj ako miestnosť pre organizovanie stretnutí a zamestnaní a to nielen Sektorom 4, ale aj veliteľstvom UNFICYP pri jeho výjazdových aktivitách.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Boris Novotný
Foto: rtn. Ľudovít Vereš, UNFICYP S-4 via Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.