MENU

První workshop speciálních sil NATO

v Praze přivítal padesátku účastníků


Minulý týden se v Praze setkali vysocí představitelé aliančních a partnerských zemí, včetně velitelů speciálních sil, aby se zúčastnili workshopu Velitelství pro speciální operace NATO. Fórum bylo tematicky zaměřeno na problematiku komplexní obrany, její aspekty a začlenění do národních obranných strategií a plánů. Jedná se o první sympozium tohoto druhu.

Workshop představil účastníkům osvědčené postupy a příležitosti ke zlepšení obranných politik pro spojence a partnery s cílem vzdělávat a informovat. Všichni členové společnosti by měli být schopni bránit se před jakýmikoli vnějšími hrozbami.

„Benefitem tohoto workshopu bylo nejen mnoho nových znalostí, ale také fakt, že budování odolnosti státu vůči široké škále hrozeb vyžaduje opravdu dlouhodobou a komplexní přípravu, a to od vládní úrovně přes veřejné a privátní civilní instituce až po jednotlivce, občana,“ okomentoval akci plukovník gšt. Ladislav Rebilas, ředitel Ředitelství speciálních sil MO ČR.

„Jednotky pro speciální operace (SOF) chtějí být spojovacím článkem v rámci problematiky komplexní obrany. Ze strategického hlediska SOF nemají vedoucí ani nejvýznamnější roli v komplexní obraně. Nicméně mají významnou odpovědnost v oblasti porozumění toho, jak komplexní obrana funguje, jak různé složky populace interagují. Na workshopu byl prostor pro diskusi o osvědčených postupech, pomohl nám identifikovat silné stránky a oblasti pro zlepšení, stejně jako strategické a politické otázky, které pomohou každému státu v jejich národních obranných strategiích,“ řekl plukovník Taner Karabulut, ředitel oddělení pro spolupráci Velitelství pro speciální operace NATO. Na závěr poděkoval Ministerstvu obrany České republiky za uspořádání tohoto důležitého workshopu pro Alianci v době kritické pro bezpečnost.

Schopnost národa úspěšně odstrašit nebo se bránit hrozbám závisí na jeho ochotě a schopnosti spojovat všechny prvky národní moci, včetně aktivní účasti jednotlivých občanů. Klíčové je obranu pojímat komplexně – od taktické úrovně po strategickou. Tento workshop navíc slouží ke zvýšení odolnosti a součinnosti napříč NATO. Aliance v současnosti čelí nepředvídatelnějšímu světu a novým bezpečnostním hrozbám.

„Seminář je dlouhodobě plánovaný a jeho organizace v Praze pro nás byla veskrze i symbolická. Letos si připomínáme 80. výročí od operace Anthropoid. Semináře se zúčastnilo okolo padesátky zástupců speciálních sil členských a partnerských států NATO,“ doplnil plukovník Rebilas. V rámci doprovodného programu návštěvníci semináře navštívili i kryptu v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.