MENU

Štátny tajomník M. Majer prijal T. Kukka,

veľvyslanca Estónskej republiky v SR


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer prijal na pôde rezortu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Estónskej republiky Toomasa Kukka. Témou ich rozhovoru bol vývoj bezpečnostnej situácie na Ukrajine a v Európe, ako aj možnosti bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.

„Slovensko bude vždy podporovateľom suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Ruská federácia nesmie mať žiadne pochybnosti o tom, že akákoľvek vojenská agresia voči Ukrajine bude mať veľmi vážne následky. V tomto sme jednotní naprieč celou Alianciou a tak budeme aj reagovať,“ uviedol Majer.

Štátny tajomník tiež informoval, že Slovenská republika poskytla Ukrajine odmínovacie zariadenia Božena a zdravotnícky materiál v celkovej výške 1, 7 mil. eur.

Zopakoval potrebu deeskalácie napätia v záujme pokračovania v konštruktívnom dialógu. V kontexte situácie na Ukrajine a hybridných operácií v blízkosti hraníc pobaltských štátov a Poľska veľvyslanec Kukka poďakoval za slovenský príspevok v rámci operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku (eFP), ktorý je spolu s ostatnými medzinárodnými bojovými skupinami v Pobaltí dôležitou súčasťou obrany a odstrašovania Aliancie a jasným znakom jednoty spojencov. V nadväznosti na minulotýždňové rokovanie ministrov obrany NATO v Bruseli ohľadom posilnenia vojenskej prítomnosti Aliancie na východnom krídle Majer uviedol, že Slovenská republika zváži možnosti takéhoto posilnenia aj na území SR.

Podľa Majera majú Slovensko a Estónsko v rámci transatlantickej spolupráce tendenciu mať rovnaké alebo veľmi blízke postoje k mnohým otázkam, vrátane tých kľúčových. Okrem multilaterálnych fór si štátny tajomník rezortu obrany vie predstaviť hneď niekoľko ďalších oblastí pre rozvoj bilaterálnej spolupráce. Ide napríklad o možnosti výcviku v slovenských výcvikových zariadeniach SR. Majer spomenul tiež priestor pre zintenzívnenie slovensko-estónskej spolupráce v oblasti vojenského vysokého školstva medzi Akadémiou ozbrojených síl M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši a Baltic Defence College (BALTDEFCOL) v Tartu.

Štátny tajomník tiež požiadal o zdieľanie know-how Estónska s implementáciou Dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA, ktorú Estónsko prijalo už v roku 2017 a na jej základe realizovalo projekty na rozvoj vojenskej infraštruktúry Estónska financované USA.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.