Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prohlášení NAC k situaci na Ukrajině

V reakci na invazi vojsk Ruské federace na území Ukrajiny vydala Severoatlantická rada (NAC - North Atlantic Council) následující prohlášení.

Co nejdůrazněji odsuzujeme děsivý ruský útok na Ukrajinu, který je zcela neopodstatněný a nevyprovokovaný. Naše myšlenky jsou se všemi zabitými a zraněnými a s lidmi na Ukrajině. Rovněž odsuzujeme Bělorusko za umožnění tohoto útoku.

Tento obnovený útok je vážným porušením mezinárodního práva, včetně Charty OSN, a je zcela v rozporu se závazky Ruska v Helsinském závěrečném aktu, Pařížské chartě, Budapešťském memorandu a Zakládajícím aktu NATO-Rusko. Tento útok představuje akt agrese proti nezávislé mírové zemi.

Stojíme na straně lidu Ukrajiny a jejího legitimního, demokraticky zvoleného prezidenta, parlamentu a vlády. Vždy budeme plně podporovat územní celistvost a suverenitu Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích, včetně jejích teritoriálních vod.

Vyzýváme Rusko, aby okamžitě zastavilo svou vojenskou akci a stáhlo všechny své síly z Ukrajiny a jejího okolí, aby plně respektovalo mezinárodní humanitární právo a umožnilo bezpečný a neomezený humanitární přístup a pomoc všem osobám v nouzi.

Důrazně odsuzujeme rozhodnutí Ruska rozhodnutí uznat separatistické regiony východní Ukrajiny. Tento krok dále porušuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a je v rozporu s Minskými dohodami, jichž je Rusko signatářem. Spojenci nikdy nepřijmou toto nezákonné uznání.

Co nejdůrazněji vyzýváme Rusko, aby se vrátilo z cesty násilí a agrese, kterou si zvolilo. Ruští vůdci musí nést plnou odpovědnost za důsledky svých činů. Rusko zaplatí velmi vysokou ekonomickou a politickou cenu. NATO bude pokračovat v úzké koordinaci s příslušnými zúčastněnými stranami a dalšími mezinárodními organizacemi včetně EU.

Během této krize NATO, spojenci a naši partneři vynaložili veškeré úsilí, aby pokračovali v diplomacii a dialogu s Ruskem, včetně na nejvyšších úrovních, a předložili mnoho zásadních návrhů na posílení bezpečnosti všech národů v euroatlantickém regionu. Opakovaně jsme zvali Rusko k jednání v Radě NATO-Rusko. Rusko tento přístup stále neopětovalo. Je to Rusko, a jedině Rusko, které zvolilo eskalaci.

Ruské činy představují vážnou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost a budou mít geostrategické důsledky. NATO bude i nadále přijímat všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a obrany všech spojenců. Rozmisťujeme další obranné pozemní a vzdušné síly do východní části Aliance, včetně dalších námořních prostředků. Zvýšili jsme připravenost našich sil reagovat na všechny nepředvídané události.

Dnes jsme vedli konzultace podle článku č. 4 Washingtonské smlouvy. Rozhodli jsme se, v souladu s naším obranným plánováním na ochranu všech spojenců, podniknout nezbytné kroky k dalšímu posílení odstrašování a obrany v celé Alianci. Naše opatření jsou a zůstávají preventivní, přiměřená a neeskalační.

Náš závazek k článku 5 Washingtonské smlouvy je pevný. V rozhodnutí bránit jeden druhého jsme jednotní.

Originální znění prohlášení je k dispozici – ZDE.

Text: North Atlantic Council / Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.