MENU

Prohlášení po mimořádném summitu NATO

Dnes jsme se sešli, abychom projednali nejvážnější hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost za poslední desetiletí. Co nejdůrazněji odsuzujeme rozsáhlou invazi Ruska na Ukrajinu, kterou umožnilo Bělorusko. Vyzýváme Rusko, aby okamžitě zastavilo svůj vojenský útok, stáhlo všechny své síly z Ukrajiny a odvrátilo se od cesty agrese, kterou si zvolilo.

Tento dlouho plánovaný útok na Ukrajinu, nezávislou, mírovou a demokratickou zemi, je brutální, zcela nevyprovokovaný a neoprávněný. Vyjadřujeme politování nad tragickými ztrátami na životech, obrovským lidským utrpením a ničením, které Rusko svým jednáním způsobuje. Mír na evropském kontinentu byl zásadně narušen. Svět požene Rusko i Bělorusko k odpovědnosti za jejich činy. Vyzýváme všechny státy, aby tento bezohledný útok bezvýhradně odsoudily. Nikdo by se neměl nechat zmást přívalem lží ruské vlády.

Rusko nese za tento konflikt plnou odpovědnost. Odmítlo cestu diplomacie a dialogu, kterou mu NATO a spojenci opakovaně nabízeli. Zásadně porušilo mezinárodní právo, včetně Charty OSN. Jednání Ruska je rovněž hrubým odmítnutím zásad zakotvených v Zakládajícím aktu NATO-Rusko: je to Rusko, které odstoupilo od svých závazků vyplývajících z tohoto aktu. Rozhodnutí prezidenta Putina zaútočit na Ukrajinu je strašlivou strategickou chybou, za kterou Rusko bude ještě dlouho platit, a to jak politicky, tak ekonomicky. Na Rusko již byly uvaleny masivní a bezprecedentní sankce. NATO bude i nadále úzce koordinovat svou činnost s příslušnými zúčastněnými stranami a dalšími mezinárodními organizacemi včetně EU. Na pozvání generálního tajemníka se k nám dnes připojily Finsko, Švédsko a Evropská unie.

Vyjadřujeme plnou solidaritu s demokraticky zvoleným prezidentem, parlamentem a vládou Ukrajiny a se statečným ukrajinským lidem, který nyní brání svou vlast. V myšlenkách jsme se všemi, kteří byli ruskou agresí zabiti, zraněni a vysídleni, a s jejich rodinami. NATO je i nadále oddáno všem základním principům, na nichž stojí evropská bezpečnost, včetně toho, že každý národ má právo zvolit si vlastní bezpečnostní uspořádání. Budeme i nadále poskytovat politickou a praktickou podporu Ukrajině, která pokračuje ve své obraně, a vyzýváme ostatní, aby učinili totéž. Znovu potvrzujeme svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, včetně teritoriálních vod. Náš postoj se nikdy nezmění.

Ve světle jednání Ruska vyvodíme všechny nezbytné důsledky pro odstrašení a obrannou v rámci NATO. Spojenci vedli konzultace podle článku 4 Washingtonské smlouvy. Budeme i nadále přijímat veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění bezpečnosti a obrany všech spojenců. Rozmístili jsme obranné pozemní a vzdušné síly ve východní části Aliance a námořní prostředky v celém prostoru NATO. Aktivovali jsme obranné plány NATO, abychom se připravili na reakci na celou řadu nepředvídaných událostí a zajistili bezpečnost aliančního území, včetně využití našich zásahových sil. Nyní provádíme další významné obranné rozmístění sil ve východní části Aliance. Provedeme všechna nasazení nezbytná k zajištění silného a důvěryhodného odstrašení a obrany v celé Alianci, jak nyní tak i v budoucnu. Naše opatření jsou a zůstanou preventivní, přiměřená a neeskalační.

Náš závazek dodržovat článek 5 Washingtonské smlouvy je železně pevný. Jsme jednotní v ochraně a obraně všech spojenců. Svoboda vždy zvítězí nad útlakem.

Originální znění prohlášení je k dispozici – ZDE.

Text: Ministerstvo obrany ČR
Ilustrační foto: NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.