MENU

Úspešná prvá fáza cvičenia Saber Strike 22

V súčasnosti sa končí úspešne prvá fáza medzinárodného vojenského cvičenia Saber Strike 22 na území Slovenska. Cvičenie sa pravidelne uskutočňuje na území členských štátov NATO každé dva roky ako pevná súčasť spojeneckých výcvikových aktivít.

V tomto roku sa premiérovo uskutočňuje aj na Slovensku za účastí príslušníkov amerických ozbrojených síl a Ozbrojených síl SR. Okrem nášho územia prebieha aj v Nemecku, Poľsku, Českej republike a v pobaltských krajinách. U nás v období od 1. do 14. marca predovšetkým v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a letiska Sliač

Zo slovenskej strany sú do neho zapojené predovšetkým pozemné jednotky. Cvičenie je vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine v menšom rozsahu. Okrem iného aj preto, že časť slovenských vojakov bolo vyslaných na pomoc policajtom pri ochrane hraníc s Ukrajinou a pri kontrolách na hranici. Hlavná fáza cvičenia sa udeje v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Už prípravná fáza podľa slov veliteľa trenčianskej brigády bojového zabezpečenia plukovníka Jozefa Ševčíka dokonale preverila pripravenosť jednotlivých súčastí brigády na prijímanie amerických jednotiek, ich sprevádzanie a logistické zabezpečenie určených priestorov. V tejto súvislosti patrí podľa neho vďaka príslušníkom 53. práporu poľných služieb Hlohovec pod vedením podplukovníka Ladislava Kaspera, ale aj 20. práporu logistiky Prešov či 14. práporu logistiky Topoľčany.

Podľa plukovníka Ševčíka sa pri tejto činnosti ukázala veľmi dobrá súčinnosť všetkých zúčastnených zložiek. Okrem iného súčastí 4. pluku logistiky Trenčín, Vojenskej polície, NFIU, ale aj Centra Výcviku Lešť a ďalších zložiek ozbrojených síl.

V rámci samotného cvičenia najväčšiu úlohu z útvarov ozbrojených síl SR plnia príslušníci 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Jeho veliteľ podplukovník Peter Pavlík zdôrazňuje, že účasť vyčlenených jednotiek práporu na cvičení Saber Strike 22 predstavuje pre nich veľkú výzvu a zároveň svojím spôsobom prípravu na budúcoročné certifikačné cvičenie. Pochvaľuje si činnosť, ktorú v prvej fáze cvičenia odviedli najmä príslušníci 3. mechanizovanej roty kapitána Jozefa Liptáka.

Veliaci poddôstojník práporu nadrotmajster Martin Bardzák oceňuje snahu poddôstojníkov a vojakov pri plnení úloh, získavaní skúseností zo spolupráce s americkými vojakmi. Slovenskí vojaci pri komunikácii s nimi si rozvíjajú aj svoje jazykové znalosti.

Duchovný práporu kapitán Ján Čupalka okrem omší pre vlastných vojakov slúži na základe vyžiadania americkej strany v kaplnke Centra výcviku Lešť omše v anglickom jazyku aj pre amerických vojakov. Hlavná fáza cvičenia Saber Strike 22 sa začína 5. marca.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.