MENU

Vyzvaná přednáška „Cena války“

jako reakce na aktuální dění na Ukrajině


Dne 1. 3. 2022 v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně proběhla přednáška v rámci předmětu Veřejné finance na téma „Cena války: Ekonomické aspekty ozbrojeného konfliktu".

Přednáška vedená doc. Procházkou (CBVSS) a doc. Olejníčkem (FVL/K-102) se především soustředila na problematiku ekonomických a dalších dopadů válečného konfliktu, ale nezbytně byly také objasněny základní souvislosti financování obrany a armády.

Téma bylo rozděleno na teoretickou a empirickou část. V teoretické části přednášející definovali ozbrojený konflikt, aby následně mohli uvést klasifikaci nákladů, které se s válečnými konflikty pojí. Jako nejzásadnější náklad definovali ztráty na lidských životech (vojáků a civilistů). Část posluchačů překvapila zmínka o nákladech, které s válečnými konflikty souvisí volněji – ať již jde o ekologické škody (chemicky zamořené území nebo dopady používání munice z ochuzeného uranu), škody na lidské psychice (sebevraždy, dlouhodobý dopad na děti v konfliktu nebo násilí jako důsledek posttraumatického stresového syndromu) nebo škody v důsledku snížené funkčnosti veřejného sektoru (zničená infrastruktura, tendence ke korupci a netransparentnosti, růst kriminality, ale také zničené kulturní dědictví). Teoretická část přednášky byla uzavřena představením základních metod vyčíslování výše uvedených nákladů.

Empirická část přednášky dávala teorii do souvislosti se skutečně vynakládanými náklady proběhlých válečných konfliktů. Pro posluchače bylo překvapivé zjištění, že skutečné náklady a ex ante odhadované náklady konfliktu se většinou rozcházejí nikoliv v jednotkách, ale v řádech. Například odhady skutečných nákladů ozbrojeného konfliktu v Iráku a Afghánistánu (2001-2021) jsou 40-100 krát vyšší, než byly prvotní předpoklady americké administrativy. Část přednášky byla věnována i současné agresi Ruska vůči Ukrajině. Tímto směrem se ubírala i diskuse na konci přednášky. Dotazy byly také směřovány na možnosti financování obrany v ČR tak, aby výdaje byly v souladu se spojeneckým závazkem ve výši 2 % HDP ročně. Další otázky směřovaly na možnosti transformace struktury vojenských výdajů směrem k aktuálnímu způsobu vedení ozbrojených konfliktů (válek).

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Aleš Olejníček a Josef Procházka, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.