Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Centrum jazykového vzdělávání UO podporuje

další poskytovatele jazykových kurzů v rezortu obrany


Dne 28. února 2022 proběhl online workshop zaměřený na hodnocení produktivních dovedností u zkoušky anglického jazyka úrovně 1 podle NATO STANAG 6001.

Workshop byl prvním, který proběhl v rámci sdílení cvičných testů vytvořených Centrem jazykového vzdělávání Univerzity obrany (CJV) ve prospěch posluchačů jazykových kurzů organizovaných u dalších organizačních celků rezortu obrany s výukou jazyků. CJV sdílením cvičných testů a školením vyučujících podporuje snahy těchto organizačních celků o kvalitní přípravu a úspěšnost posluchačů jazykových kurzů u zkoušek podle NATO STANAG 6001.

Workshop připravil a zorganizoval tým úseku hlavní metodičky CJV pro učitele angličtiny Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany, zapojené do výuky v rezortních jazykových kurzech. Cílem workshopu bylo prohloubení znalostí deskriptorů NATO STANAG 6001 a jejich praktické aplikace při hodnocení produktivních řečových dovedností, tedy písemného a ústního projevu. Workshopu se zúčastnilo 13 učitelů.

Protože se jednalo o pilotní workshop, zvláštní pozornost byla věnována získání zpětné vazby od účastníků. Vyjádření a reakce účastníků byla velmi pozitivní, předložené návrhy k doplnění obsahu workshopu budou využity při organizaci obdobných zaměstnání v budoucnosti.

Text a foto: Ivana Mrozková, Univerzita obrany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.