Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ministři EU schválili Strategický kompas

Předsednictví ČR bude hrát významnou roli při jeho implementaci


Náměstek Daniel Blažkovec se včera v zastoupení ministryně obrany Jany Černochové zúčastnil jednání Rady pro zahraniční věci (FAC) v Bruselu. Kromě situace na Ukrajině bylo hlavním tématem schválení Strategického kompasu, který stanovuje budoucí směřování Společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Snaha posílit ambice v oblasti bezpečnosti a obrany je v Evropské unii patrná v posledních několika letech. Strategický kompas je jakousi obdobou Strategického konceptu NATO a jeho vznik iniciovalo německé předsednictví v Radě EU v červnu 2020. Včera schválený dokument určuje směr a cíle EU na poli obrany a bezpečnosti na dalších 10 let. Je rozčleněn do čtyř oblastí: krizové řízení, odolnost, rozvoj schopností a partnerství.

První oblast krizového řízení zahrnuje například reakci na vnější konflikty a krize v sousedních zemích EU. V oblasti odolnosti se Unie zaměří na schopnost reagovat na různé typy hrozeb pro evropské země a jejich občany. Rozvoj schopností má zajistit, aby EU disponovala dostatečnými kapacitami a schopnostmi využívajícími nejmodernější technologie obranného průmyslu. Oblast zabývající se partnerstvím pak rozebírá vztahy se zeměmi mimo Unii.

Podle náměstka ministryně obrany Daniela Blažkovce je Česká republika s finální verzí dokumentu spokojená. Jedná se o kompromis, který potvrzuje jednotu členských států. „ČR oceňuje silný hlas členských států k výraznější spolupráci EU a NATO, která se v novém strategickém dokumentu jasně odráží,“ sdělil náměstek ministryně obrany.

V červenci letošního roku se ČR ujme předsednictví v Radě EU, jedním z úkolů bude právě převádění cílů Strategického kompasu do praxe. „Česká republika bere tento úkol o to vážněji právě s ohledem na to, že některé z cílů dokumentu mají být implementovány už tento rok,“ upozornil Blažkovec a sdělil, že k dalším prioritám českého předsednictví bude patřit rovněž čelení hybridním hrozbám. „Současná situace na Ukrajině jasně dokazuje, že koordinovaná odpověď s cílem minimalizovat takové nepřátelské aktivity, jako například dezinformace, je extrémně důležitá.“

V rámci diskuze ministři vyzdvihli důležitost okamžité implementace Strategického kompasu a našich ambic v něm stanovených. V tomto ohledu bude mimo jiné zásadní započít co nejdříve práce na tzv. Unijní schopnosti rychlého nasazení (Rapid Deployment Capacity) a diskutovat její další detaily. Tato síla bude založena především na již existujících bojových uskupeních EU (EU Battlegroups).

Více o Strategickém kompasu najdete – ZDE.

Text: Ministerstvo obrany ČR
Foto: Council of the European Union

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.