Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Obrovský úspech slovenských a českých

špecialistov na kybernetickú obranu


Spoločný tím, zložený zo slovenských a českých špecialistov na kybernetickú obranu, obsadil 5. miesto na najväčšom a najkomplexnejšom medzinárodnom cvičení v oblasti kybernetickej obrany na svete.

Cvičenie Locked Shields 2022 organizovalo Centrum výnimočnosti NATO pre kybernetickú obranu (NATO Cooperative Cyber ​​Defence Centre of Excellence) v estónskom Talline. Cvičenie pripravovali dlhých 6 mesiacov a zúčastnilo sa ho 24 tímov z 32 krajín sveta. Pre obrovský záujem bolo nutné krajiny spájať do zmiešaných tímov.

Slovensko si preto preverilo spôsobilosti v spoločnom tíme s Českou republikou. Krajiny tak naďalej prehlbujú svoju spoluprácu v oblasti kybernetickej obrany, ktorá bude pokračovať aj nad rámec tohto cvičenia. Slovenskú republiku zastupovali najmä špecialisti z ozbrojených zložiek, ale aj zo štátnej správy a súkromného sektora.

„Doména pôsobnosti našich profesionálov v oblasti kybernetickej obrany je čoraz dôležitejšia a rozsiahlejšia vrátane neustále sa vyvíjajúcich hybridných hrozieb. Som rád, že Locked Shields 2022 opäť veľmi kvalitne preverilo spôsobilosti pri obrane civilných a vojenských IT systémov a systémov kritickej infraštruktúry, a to navyše s vynikajúcim výsledkom pre slovensko-český tím,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Prednosťou cvičenia Locked Shields 2022 nebol len jeho rozsah, ale predovšetkým jeho komplexnosť. Išlo o dominantné technické cvičenie, kde proti sebe stáli modré tímy z jednotlivých zúčastnených krajín, ktorých cieľom bolo brániť zverenú infraštruktúru, a červené tímy organizátorov cvičení, ktorých členovia na infraštruktúru naopak útočili. Účastníci bránili napríklad elektráreň, vodáreň, satelitný systém, 5G siete, banky, či interné systémy ozbrojených síl pred kybernetickými útokmi, ktoré mali za cieľ vyradiť tieto zariadenia z prevádzky.

Okrem technickej časti bolo cvičenie zamerané aj na netechnické aspekty, ako napríklad právne, komunikačné a analytické rozmery kybernetických útokov. Jednotlivé tímy preto museli riešiť otázky medzinárodného práva, strategickej komunikácie, analyzovať mediálne prostredie či rozoznať šírenie množstva dezinformácií. Dôležitá bola aj schopnosť nahlasovania incidentov a forenzná analýza.

Slovenská aj Česká republika sa cvičenia Locked Shields zúčastňujú pravidelne, pričom obe krajiny dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky. V minulom roku slovenský tím obsadil siedme miesto, v roku 2016 dokonca vyhral.

Viac informácií je k dispozícii na webe CCDCOE.

Text a  foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.