MENU

Dynamická ukázka aktivních záloh na Dnech NATO

Na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR se bude tradičně prezentovat také Krajské vojenské velitelství Ostrava (KVV). Jednotka Aktivní zálohy, která pod něj spadá, představí svou výzbroj a výstroj, premiérově rovněž předvede ukázku svého výcviku.

Krajské vojenské velitelství Ostrava si i pro letošní ročník Dnů NATO připravilo bohatý program pro všechny věkové kategorie. Zajímavou novinku představuje zavedení dynamické ukázky do programu zachycující napadení vozidel při přesunu, jež bude současně zahrnovat i vyžádání hotovostní jednotky a letecké záchranné služby.

V rámci statické expozice nebude chybět střelecký trenažér a ukázky výzbroje a výstroje, ostravští záložníci si rovněž připravili sbírku fotografií a videí přímo z výcviku. Děti se pak dále mohou těšit na dráhu bojovníka, kde si vyzkoušejí plížení, hod granátem nebo překonávání jednotlivých překážek. Pro nejlepší z nich budou jako odměna připraveny prezentační předměty.

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o vstup do Aktivních záloh, jejichž příslušníci budou připraveni zodpovědět veškeré jejich dotazy. Naopak pro návštěvníky, které budou zajímat informace týkající se přijetí do profesionálních ozbrojených sil, budou na Dnech NATO přítomni zástupci Rekrutačního pracoviště Ostrava.

Hlavním úkolem tohoto střediska, jež společně s dalšími rekrutačními pracovišti spadá pod Agenturu personalistiky AČR a úzce spolupracuje i s KVV Ostrava, je nábor do ozbrojených sil České republiky. Agentura personalistiky AČR jako taková je přímo podřízena náčelníku Generálního štábu AČR a zabývá se realizací řady úkolů v oblasti personalistiky a humanitní služby v ozbrojených silách ČR.

Co se týče KVV Ostrava, to naopak vykonává státní správu podle branného zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu a jedním z mnoha úkolů je také výcvik aktivní zálohy. Ty pak během roku absolvují několik cvičení, jakým bylo například loňské „Safeguard Kletné 2016“, jež se zaměřilo na střežení a obranu objektu, což představuje jeden z prioritních úkolů záložníků.

Text a foto: Jagello 2000 /r

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.