MENU

Odborná príprava oddelenia odhaľovania

a dokumentovania trestnej činnosti


V dňoch 17.a 18. mája 2022 sa v priestoroch Hotela Granit Smrekovica uskutočnila odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti za účasti zástupcu riaditeľa Odboru policajného výkonu Prešov, vedúcich oddelení policajného výkonu, vyšetrovateľov Vojenskej polície a pozvaných hostí.

Vedúci oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti oboznámil účastníkov zamestnania s „Vyhodnotením trestnej činnosti v rezorte obrany za rok 2021“. Boli prerokované jednotlivé oblasti dokumentu, ktorými sú vojenské trestné činy, ostatné trestné činy, prevencia kriminality a osobitne sledované druhy trestnej činnosti. Zároveň boli definované hlavné oblasti, na ktoré je potrebné zamerať činnosť príslušníkov Vojenskej polície do nasledujúceho obdobia, a to odhaľovanie ekonomických a majetkových trestných činov, boj proti extrémizmu a environmentálnej protiprávnej činnosti v podmienkach rezortu ministerstva obrany.

Zástupca Sekcie legislatívy a práva MO SR prezentoval poznatky zo súdnych pojednávaní a problematiku uplatňovania náhrady škody v rámci trestného konania.

Pozvanie na zamestnanie prijal príslušník Vojenskej polície Českej republiky, ktorý v súčasnosti pôsobí ako „Provost Marshal“ v rámci predsunutej prítomnosti NATO na území Slovenskej republiky. Spolu s kolegom z MP US Army účastníkov zamestnania informovali o štruktúre, postavení a policajnom zabezpečení MN BG Slovakia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.